زنان افغان خواستار 30 درصد کمک های کنفرانس توکیو شدند | افغانستان | DW | 25.06.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

زنان افغان خواستار 30 درصد کمک های کنفرانس توکیو شدند

در آستانه برگزاری کنفرانس توکیو، نهادهای مدنی مدافع حقوق زن از جامعه جهانی خواسته اند تا 30 درصد بودجه ای که در این کنفرانس تعهد می شود، برای حمایت از حقوق زنان افغان تعلق گیرد.

فوزیه کوفی، رییس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه روز دوشنبه، 5 سرطان 1391 در یک کنفرانس خبری مشترک با شماری از نهادهای فعال حقوق زن در کابل گفت: "ما تقاضا کردیم که 30 درصد از بودجه ای که به افغانستان می آید، برای از بین بردن فقر و بیکاری و توانمندسازی اقتصادی زنان در نظر گرفته شود".

قرار است در کنفرانس توکیو که ماه آینده میلادی برگزار می شود، جامعه جهانی حمایت مالی خود را در رابطه با ده سال پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 اعلام کند.

خانم کوفی تاکید کرد که حکومت افغانستان باید قدم های جدی را برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بردارد؛ زیرا به گفته او "زنان افغان عملا در تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان و پلان عمل برای زنان با مشکلات جدی مواجه اند".

تاکید بر مشارکت سیاسی زنان

هرچند وضعیت زنان پس از سقوط طالبان بهبود یافته است، با آن هم مشکلات جدی در جامعه افغانستان درتضاد با حقوق زن وجود دارد.

هرچند وضعیت زنان پس از سقوط طالبان بهبود یافته است، با آن هم مشکلات جدی در جامعه افغانستان درتضاد با حقوق زن وجود دارد.

نهادهای مدنی متعلق به زنان افغانستان از جامعه جهانی و دولت افغانستان خواستند تا به آنچه که در استراتژی انکشاف ملی افغانستان در رابطه با زنان تعهد شده، عمل کنند.

تاکید زنان افغان این است که بر اساس این استراتژی، زنان باید در تمام نهادهای سه قوه دولت، 30 درصد سهم داشته باشند و پنج وزارتخانه در حکومت برای زنان اختصاص داده شود. خواست دیگر زنان افغان این است که در تمام وزارتخانه ها، یک زن به عنوان معین کار کند.

نهادهای مدافع حقوق زن می گویند منابعمالی کهازطریقبودجهدولتبه مصرفمیرسد،بایدمسوولیتهایحکومتافغانستانرادرقبالارتقای حقوقزناناولویتبندیونظارتجدینماید.

نرگس نهان، فعال حقوق زن در این کنفرانس از حکومت افغانستان خواست تا تهدیدهایی را که در برابر زندگی مسالمت آمیز زنان در ولایات وجود دارد، از سر راه بردارد: "ارتشا و فساد اداری یکی از موانع بزرگ در برابر زندگی زنان است. فقدان حضور زنان در پست های دولتی دسترسی آنها به حقوق شان را محدود می کند؛ بنابراین از حکومت می خواهیم تا رهبری زنان را در مرکز و ولایات ارتقا بخشد".

این فعال حقوق زن همچنان گفت برخی از نهادهای غیرقانونی که در ولایت های افغانستان از سوی جنگسالاران به پیش برده می شوند، به تهدید جدی علیه زنان تبدیل شده اند و باید دولت برای از بین بردن این نهادها اقدام کند.

از سال 2001 تاکنون چندین کنفرانس بین المللی پیرامون افغانستان تشکیل شده است. قرار است ماه آینده در کنفرانس دیگری در جاپان در مورد کمک ها دوامدار جهانی به افغانستان بحث شود.

از سال 2001 تاکنون چندین کنفرانس بین المللی پیرامون افغانستان تشکیل شده است. قرار است ماه آینده در کنفرانس دیگری در جاپان در مورد کمک ها دوامدار جهانی به افغانستان بحث شود.

خانم نهان به نهاد مشخصی اشاره نکرد اما اخیرا شکایت هایی در مورد نقض حقوق زنان توسط سربازان پولیس محلی و ملیشه ها وجود داشته است.

تعهداتی که فقط بر کاغذ می مانند

نگرانی زنان افغان این است که پیش از این در تمام کنفرانس های بین المللی در مورد افغانستان بر حمایت از زنان تاکید شده ولی فعالان حقوق زن می گویند که تمام این تعهدها بر روی کاغذ باقی مانده و عملی نشده اند.

خانم کوفی در این مورد گفت: "آنچه مهم است این است که تعهدات در کنفرانس ها ارایه می شوند اما به آن ها عمل نمی شود. ما پیشنهاد کرده ایم تا یک کمیته سه جانبه متشکل از حکومت، پارلمان و نهادهای مدنی ایجاد شود تا تطبیق پیشنهادات زنان را به عهده داشته باشد".

فعالان حقوق زن می گویند در ده سال گذشته انتظاری که در رابطه با بهبود زندگی زنان می رفت، جامه عمل نپوشیده است. به باور این زنان افغان، عدم تطبیق قانون سبب شده تا خشونت علیه زنان همچنان ادامه یابد.

حسین سیرت / کابل

ویراستار: عاصف حسینی

DW.COM

آگهی