″زنان افغانستان خواهان تامین عدالت هستند″ | مصاحبه ها | DW | 09.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

"زنان افغانستان خواهان تامین عدالت هستند"

خانم گلالی حبیب، مدیر مسئول نشریه سیاسی فرهنگی اجتماعی دنیای زن و از فعالان حقوق زنان در مصاحبه با رادیو صدای آلمان از هراس زنان افغان از برگشت طالبان به قدرت سخن می گوید.

default

دویچه وله: نظر شما راجع به جرگه صلح ونتایج آن چیست؟

گلالی حبیب:کسانی که دراین جرگه شرکت داشتند اطرافیان آقای کرزی بودند وکسانی بودند که پاسخگوی کرزی بودند. مردم عادی افغانستان یا جامعه مدنی افغانستان حضور کمرنگ داشتند و در این جرگه حضور زنان کم بود. ما یقین داریم که اگر پیشنهاداتی را طالبان مطرح بکنند برای مردم افغانستان ، آنها خلاف قانون اساسی افغانستان خواهد بود وخلاف یک سلسله ارزش ها ویک سلسله آرمانهایی که مردم افغانستان در طول سه دهه جنگ به دست آورده اند. من فکر می کنم که با سهم گرفتن آنها در قدرت سیاسی در افغانستان و با جنگ یک سلسله ارزش ها در افغانستان و برای زنان افغانستان از بین می رود.

دویچه وله: با وجوداینکه زنان یک بارحکومت طالبان را تجربه کردند. آیا زنان از آزادی هایی که فعلا دارند با حضور طالبان در قدرت هم برخوردارخواهند بود؟

گلالی حبیب:وقتی مردم اعدام ها و خشونت های آنها را دیدند ما هراس داریم بخاطریکه ما از قتل های صحرایی می ترسیم، ازقتل های بدون محکمه می ترسیم، ازلت وکوب وشلاق در ملا عام می ترسیم که باز هم دروازه مکاتب ومدارس وشفاخانه ودواخانه به روی ما بسته خواهد شد وبدون محرم شرعی ما در روی جاده ها قدم زده نخواهد توانستیم.

دویچه وله:در کمپاین 50 فیصد زنان تحت نام" ما به صلح می اندیشیم" زنان رهنمودهایی را از طرف زنان به جرگه صلح پیشنهاد کردند. آیا در تصمیمات اتخاذ شده درجرگه مشورتی صلح به این پیشنهادات توجه شد؟

گلالی حبیب: یک تعداد ازمنشی های کمیته های جرگه صلح خانم ها بودند وما توانستیم یک تعداد ازخانم ها را در این کمیته ها داخل بسازیم وآنها توانستن نظرات زنان را در آنجا بگنجانند مگر متاسفانه در16 ماده یی که اعلامیه اش از طرف دولت نشر شد متاسفانه که این نظرات هیچ درنظر گرفته نشده بود.

دویچه وله: زنان در رهنمود های خود خطاب به جرگه صلح خواسته بودند که فرایندها ومکانیزم های تحقیق وبررسی برای جلوگیری از حضور ونفوذ ناقضین ومتهمین به جنایت های ضد بشری درچوکی های مهم حکومتی روی دست گرفته شود ودر جهت برکناری آنها از مناصب فعلی شان تلاش شود. سوال اینجاست که نظر شما راجع به این موضوع با دخیل سازی طالبان در قدرت ودرپروسه صلح چیست؟

گلالی حبیب: من فکرمی کنم تا زمانیکه به عدالت دست پیدا نکنیم نمی توانیم صلح بدون عدالت داشته باشیم وزمانی که جنایتکارهایی را می بینیم که به قدرت می رسند کسانی که دست شان به خون مردم آلوده است وبرای نابودی افغانستان آمادگی گرفتند اینها وقتی به قدرت می رسند مردم ما بیشترمایوس می شوند. .ما خواهان تامین عدالت هستیم وکسانی که جنایت کردند ماازمحاکم بین المللی تقاضا داریم که در این راستا افغانها را کمک بکنند در افغانستان نمی توانیم صدای خود را بلند بکنیم وخواسته های خود رامطرح بکنیم.

دویچه وله: پیش شرط تحقق صلح دست یابی به جامعه یی عاری از خشونت است. چه تضمینی وجود دارد که اگر طالبان در قدرت سهیم شوند باز دوباره حقوق زنان پایمال نشود؟

گلالی حبیب: هیچ تضمینی وجود ندارد. بخاطریکه سرمه آزموده را آزمودن خطاست ما 6 سال طالبان را تجربه کردیم هنوز هم مردم را می کشند وبه گروگان می گیرند ووقتی دوباره به قدرت برسند باز این کارها را تکرار می کنند.

دویچه وله: چقدر به نتایج جرگه صلح و آوردن صلح درافغانستان خوشبین هستید؟

گلالی حبیب: من فکر میکنم با وجودیکه حمایت امریکا وانگلیس رابه خود گرفت واز این پروسه حمایت کردند اما قسمی که دیده میشود؛ چون الزامی نیست، جایگاهی در قانون ندارد وحمایت مردمی ندارد. فکر می کنم یک نمایش بوده وچند روز بعد از اذهان رسانه ها ، دولت ومردم خواهد رفت.

دویچه وله: خانم گلالی حبیب تشکر از اینکه به ما وقت مصاحبه دادید.

مصاحبه کننده: پروانه علیزاده

ویراستار: رسول رحیم

آگهی