زمری بشری :حال پليس ما يگانه هدف دشمن مي باشد | مصاحبه ها | DW | 19.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

زمری بشری :حال پليس ما يگانه هدف دشمن مي باشد

ما آرزومنديم که بتوانيم حمايت جدي مردم را بدست بياوريم وشاهد آن باشيم که مردم با قوتهاي امنيتي خود کاربکنند وبالاي قوتهاي امنيتي خود اعتماد بکنند.

زمری بشری سخنگوی وزارت امورداخله افغانستان

زمری بشری سخنگوی وزارت امورداخله افغانستان

گفتگوبا آقای زمری بشری سخنگوی وزارت امورداخله افغانستان:

دويچه ويله : آقاي بشري حمله انتحاري درکابل حدود 24 کشته برجاي گذاشت، آيا شما (وزارت داخله افغانستان ) انتظارهمچون حمله انتحاري درکابل را داشتيد؟

زمري بشري : نخير؛ ما چنين چيزي را توقع نداشتيم. ولي بايد يک نکته را يادآوري کنم که دشمنان صلح وثبات افغانستان همواره کوشش مي کنند تا اوضاع امنيتي را مختل بسازند وفعاليتهاي ضدبشري وضد ملت افغانستان راه اندازي بکنند.

دويچه ويله : قسمي که شما گفتيد؛ دشمنان افغانستان که مي خواهند امنيت را برهم بزنند، آماده وزياد اند. بنابراين وزارت داخله آمادگي اين را بايد مي داشت که همچون کاري صورت نگيرد . قسمي که ديده شد آمادگي به شکل درست گرفته نشده بود. نتيجه گيري شما درکل ازحمله انتحاري کابل چيست؟

زمري بشري: من مي خواهم بگويم که ؛ اين که چرا حملات انتحاري امسال زياد شده است دليلش اينست که دشمنان مقاومت وتوانايي جنگ رويارويي با قوتهاي امنيتي افغانستان را ازدست داده اند وحال کوشش مي کنند تا ازطريق راه انداختن حملات انتحاري وبمبگذاري وماينهاي کنارجاده ؛حضورمنفي خود را درجامعه نشان بدهند.

دويچه ويله : به يقين با کارشناسان امورامنيتي ومسوولين امور مذاکرات زيادي صورت گرفته است آيانتايجي هم بدست آمده است. آيا اقدامات جديدي روي دست گرفته شده است که چه کارهاي بايد صورت بگيرند؟

زمري بشري : بله ؛ براي بهترشدن اوضاع امنيتي پلانها ( برنامه ها ) قبلاًهم روي دست گرفته شده بود وحالا هم بيشترتشديد پيدانموده است. ما بايد کوشش بکنيم تا ظرفيت قوتهاي امنيتي افغانستان ؛ خاصتاً ظرفيتهاي پليس ملي افغانستان را بلند ببريم . پليس افغانستان يگانه ارگان يا يگانه مرجعي است که مي تواند درقسمت تامين امنيت ونظم عامه نقش مهم وبارز را بازي بکند. انشاءالله با بلند رفتن ظرفيتهاي پليس ، تربيه ، تقويه وتجهيزپليس ما آرزومند هستيم که بتوانيم بالاي مشکلات فايق بياييم .

دويچه ويله : آقاي بشري ؛ بالا بردن تواناييها وظرفيتهاي پليس درکل يک هدف نيک است ودرکل هدف عام است. اما آيا شما اهداف کوتاه مدت را روي دست گرفتيد؟

زمري بشري : بله ؛ يقيناً ما کوشش کرده ايم امنيت راههاي دخولي به شهرکابل را بيشتروجديدتربسازيم.

نقاط که براي مشکوک به نظرمي رسيد بيشتروبيشترآنهارا تحت کنترول وتمرکزخود دربيارويم . وديگرنکاتي اند که من نمي توانم بنابرملحوظات امنيتي آنهارا افشا بسازيم.

دويچه ويله : آقاي بشري ؛ بعضي ازکارشناسان امورنظامي درافغانستان که چندي پيش با ايشان صحبت داشتيم ؛ آنها اين سوال را مطرح مي کنند که دردستگاه امنيتي افغانستان دشمنان رخنه کرده اند وتخريب هم ازدرون سيستم صورت مي گيرد. دراين مورد نظرشما چيست؟

زمري بشري : اين موضوع را ما جداً رد مي کنيم . چنين چيزي مطرح نيست . اين جزشايعه چيزي ديگرنيست. قوتهاي امنيتي افغانستان قوتهاي اند که هميشه کوشش کرده اند تا امنيت را تامين بکنند . وحال پليس ما يگانه هدف دشمن مي باشد. بخاطراين که دردورترين نقاط يگانه قوتي که درآنجا حضور دارد تنها پليس مي باشد وبراي فعاليتهاي دشمن موانع مهم وجدي هم پليس تلقي مي گردد. بناءً اولاً کوشش مي کنند بالاي پليس حمله کنند. ما کوشش مي کنيم تاپليس بيشترتقويه شود وبا تقويه شدن پليس بهبود هم درروند امنيت رونما خواهد شد.

دويچه ويله : آقاي بشري پيشترازکارشناسان ياد کردم ؛ آنها به اين باورند که مبارزه با حملات انتحاري تنها درصورتي مي تواند صورت بگيرد که استخبارات همکاري دقيق ونزديک با ديگرنيروهاي امنيتي داشته باشد وهمچنان همکاري نزديک بامردم نيازاست. يعني وقتي که نيروهاي بيگانه دريک محل وارد مي شوند مردم با نيروهاي امنيتي همکاري داشته باشند وبه آنها اطلاع بدهند. شما چه فکرمي کنيد؟

زمري بشري : دررابطه به استخبارات؛عمدتاً معلوماتي که ازطريق عوام مردم بايد برسد ؛ من مي خواهم بگويم که وزارت داخله نه تنها که مسووليت اين موضوع را دارد بلکه ما يک ارگان جداگانه وديگري را داريم که آنها هم مسووليت اين موضوع را دارند. وعمدتاً اين موضوع مربوط آنها مي شود. يعني رياست امنيت ملي که آنها همچوموارد را تحت بررسي قرار مي دهند ؛ کمک مردم هم ازاهميت بسياربرخورداراست . ما آرزومنديم که بتوانيم حمايت جدي مردم را بدست بياوريم وشاهد آن باشيم که مردم با قوتهاي امنيتي خود کاربکنند وبالاي قوتهاي امنيتي خود اعتماد بکنند.

دويچه ويله : مشخصا کدام برنامه اي درنظرداريد. بخاطري که شما خبرداريد که مثلاً درحمله اي هوايي درجنوب افغانستان هفت کودک به قتل رسيدند. ازخانواده هاي آنها چگونه مي توانيد انتظارداشته باشيد که با نيروهاي امنيتي همکاري بکنند؟

زمري بشري : ببنيد؛ ما واقعاً دراين رابطه نگران هستيم و اين موضوع را جدي تلقي مي کنيم. قبلاً هم دراين رابطه صحبتهاي داشتيم با رييس جمهور- جمهوري اسلامي افغانستان که ايشان نيز نگراني جدي خودرا ابراز داشته بودند وگفته بودند که بيشترازاين قابل تحمل نيست. اين موضوع ناديده نخواهد گرفته شود وموضوع جدي پي گيري خواهد شد. شما ازنتايجش آگاهي پيداخواهيد کرد. همين حال دراين رابطه صحبتها جريان دارد. شخص والي پکتيکا هم به محل رفته است تا موضوع را بررسي بکند. واقعاً اين براي ما بسيار درد آوراست. تلف شدن هرتبعه افغانستان مانند يک عضوبدن ما است. وقوتهاي امنيتي خاصتاً وزارت داخله بالاي اين موضوع کارکرده است. حتا مادرهرولايت يک مرکزهماهنگي ولايتي را ايجاد کرديم تا درآن مرکز بتوانيم فعاليتهارا هماهنگ بسازيم. ولي بازهم ديده مي شود که بعضي اوقات مشکلاتي ايجاد مي شود ؛ افرادبي گناه وبيچاره تلف مي شوند. موضوع جدي است ما موضوع را ناديده نمي گيريم. امروزهم صحبتهاي داشتيم با قوتهاي ايتلاف . ما اين موضوع را پرسيديم که چرا همچوحادثه اي رخداد، چرامعلومات دقيق تنظيم نشده بود. آيا کوتاهي ازطرف قوتهاي امنيتي افغانستان بوده يا اشتباه ازطرف نيروهاي بين المللي بوده است. انشاء الله اين موضوع را پي گيري مي کنيم.

دويچه ويله : يک جهان تشکرازشما.

آگهی