1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

زعفران؛ منبع جدید درآمد برای دهقانان افغان؟

۱۳۹۵ آذر ۵, جمعه

کدام ادویه جات در سطح جهان گرانترین است؟ زعفران. یک کیلوگرام از این گیاه سرخ و نارنجی از ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ دالر به فروش می رسد. این گیاه ارزش آن را دارد که در بخش تولید آن سرمایه گذاری شود. در آن صورت دهقانان در افغانستان نیز می توانند از آن نفع ببرند.

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86/video-36524318
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Russland | Öl- und Gasfeld Chayanda in der Republik Sacha

امضای قرارداد نفتی طالبان با روسیه چه پیامدی خواهد داشت؟

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی