زرداري از روابط نيک با هند طرفداري کرد | آلمان و جهان | DW | 13.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

زرداري از روابط نيک با هند طرفداري کرد

آصف علي زرداري به روز شنبه ضمن آمادگي براي نخستين مذاکرات رسمي مقامات پاکستان با هند بعداز حادثه تروريستي درمومبيي، مناسبات نيک ميان پاکستان وهند را براي مبارزه عليه افراط گرايي وپيکارجويي اسلامي حياتي خواند.

آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان می خواهد این مذاکرات به اصطلاح مرکب باشد یعنی همه موضوعات مورد اختلافات به شمول موضوع اختلاف اصلی یعنی منازعه کشمیر را دربر گیرد

آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان می خواهد این مذاکرات به اصطلاح " مرکب " باشد یعنی همه موضوعات مورد اختلافات به شمول موضوع اختلاف اصلی یعنی منازعه کشمیر را دربر گیرد

قراراست مقامات وزارتهاي خارجه دو کشور هسته اي به تاريخ 25 ام ماه فبروري امسال دردهلي باهم مذاکره کنند. مي شود سطح مقامات شرکت کننده را بعد ازاين مذاکرات ارتقا داد.

زرداري ضمن ملاقات با کميسارعالي ويا سفيرآن کشور درهند گفته است که پاکستان خواهان " مذاکرات پرمعنا وبا نتيجه " مي باشد.

زرداري گفته است که اين مذاکرات شامل آغاز روند صلح خواهد بود که دربرگيرنده به اصطلاح گفت وشنودهاي دوجانبه " مرکب" نيز مي گردد و همه مشکلات بين دوکشورازجمله منازعه اصلي درمورد منطقه کشمير را احتوا خواهد کرد.

اعلاميه دفتر زرداري ضمن نقل قول ازو مي گويد :"مناسبات همسايگي نيک براي رفاه هردو کشور و جنگ با افراط گرايي پيکارجو ضروري مي باشد".

دهلي جديد يک روند چهارساله مذاکرات صلح با پاکستان را پس از آن قطع کرد که پيکارجويان اسلامگرا که پايگاه درپاکستان دارند ، درسال 2008 برمومبي حمله تروريستي اي انجام دادند ودرنتيجه آن 166 نفررا کشتند ،

هند پيش ازآنکه روند مذاکرات صلح ازسرگرفته شود، خواهان اقدامات عملي عليه اين پيکارجويان شده است، اما با وجودي که دربازجويي ازهفت تن مظنون به دست داشتن درحمله مومبيي پيشرفت اندکي به وجود آمده است، پيشنهاد گفت گوهاي دوجانبه با پاکستان را کرده است.

ايالات متحده امريکا نيزکه هزاران سربازش را براي جنگ عليه اسلامگرايان تندرو درافغانستان پياده کرده است، ازدوکشورنامبرده تقاضا کرده است تا براي آوردن ثبات دراوضاع افغانستان وبراي ايجاد تفاهم بين همديگربکوشند.

رفع کشيدگي باهند به پاکستان کمک خواهد کردتا خود را به جنگ عليه آن جنگجوياني متمرکز بسازد که با القاعده ارتباط داشته ودرمرزهاي غربي اش با افغانستان پناه گزفته اند.

مقامات هند درحاليکه برمبارزه عليه تروريسم تاکيد مي کند،پيشنهاد مذاکرات درموردهمه مسائلي داده است که صلح وامنيت را تحت تاثيرقرارمي دهند.

تحليلگران انتظارکدام پيشرفت چشمگير را درمسئله مرکزي مورد اختلاف ندارند ، اما بعد ازيکسال آغاز دوباره مذاکرات را علامت خوبي مي دانند.

ازسال 1947 بدينسو پاکستان وهند به دليل اختلافات شان برسر ملکيت منطقه کشمير که عمدتاً مسلمان نشين مي باشد، سه بارباهم جنگيده اند. هريک ازکشورهاي نامبرده مدعي ملکيت کامل برکشميرمي باشند اما درعمل بربخشي ازآن حاکميت دارند.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: ابراهيم خيل

آگهی