زاخیل وال: جامعه بین المللی نباید کمک ها به افغانستان را کاهش دهد | افغانستان | DW | 03.12.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

زاخیل وال: جامعه بین المللی نباید کمک ها به افغانستان را کاهش دهد

روز شنبه وزیر مالیه افغانستان گفت که حامیان بین المللی افغانستان نباید تا به آنجا کمک ها را کاهش دهند که حکومت افغانستان را مجبور گردانند در بخش امنیت و انکشاف مصرف کم را انتخاب کند.

عمر زاخیل وال، وزیر مالیه افغانستان

عمر زاخیل وال، وزیر مالیه افغانستان

یک تحقیق بانک جهانی که درماه گذشته انتشار یافت، حاکی از آن است که احتمال دارد افغانستان برای سال ها به 7 میلیارد دالر کمک بین المللی نیاز داشته باشد تا بتواند هزینه مخارج امنیتی و سایر مخارج حکومتی را بعد از بیرون رفتن نیروهای خارجی در سال 2014 بپردازد.

عمر زاخیل وال، وزیر مالیه افغانستان که در شهر بن آلمان است، می گوید: "این تحقیق بانک جهانی خود شاهدی است برای (ضرورت) ادامه کمک ها... ما تحلیل خود را انجام داده ایم و در رابطه به خلای مالی به نتیجه ای که رسیده ایم، چندان از بانک جهانی فرق ندارد".

تقاضا از حکومت افغانستان برای کم ساختن هزینه اش در بخش نیروهای امنیتی، خطر آن را به وجود می آورد که شورشیان طالب برگردند؛ در صورتی که به جای آن خدماتی همچون تعلیم وتربیت و صحت کاهش یابند، به صورت غیر مستقیم حمایت از شورشگری افزایش می یابد.

نگرانی هایی درباره عدم توانایی نیروهای امنیتی افغان پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 وجود دارد.

نگرانی هایی درباره عدم توانایی نیروهای امنیتی افغان پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 وجود دارد.

زاخیل وال می گوید: "به گفته آنها گزینه ای جز این وجود ندارد که افغانستان را به آنجا بدان بکشانند، ما باید پیامدهای قرار دادن افغانستان را در برابر چنین انتخابی بدانیم".


بدون کمکهای خارجی، پس از آن که در اخیر سال 2014 نیروهای بین المللی افغانستان را ترک می کنند، این کشور قادر نیست مخارج نیروهای امنیتی اش را بپردازد که درحال حاضر سر به 352 هزار نفر می زند.

وزیرمالیه افغانستان می گوید:« بعد از سال 2014 به دلیل هزینه ای که دارد این تعداد نیروهای امنیتی را برای افغانستان نمی توان نگه داشت. در دراز مدت شمار نیروهای امنیتی پایین خواهد آمد".

با بحران اقتصادی که اروپا را فراگرفته است و با توجه به کوچک شدن بودجه دولتی ایالات متحده امریکا و ناراضیتی رای دهندگان از جنگ افغانستان که ده سال به درازا کشیده است، سیاستمداران غربی در حالی که نمی خواهند افغانستان درگیر یک جنگ داخلی گردد، می خواهند بسیار کمتر از آنچه مصرف کنند که تاکنون در افغانستان هزینه کرده اند.

در سال 2011 میزان کمک های خارجی به افغانستان 16 میلیارد دالر امریکایی بوده است. همزمان با اینکه کشورهای غربی می خواهند شمار سربازان شان را درافغانستان کاهش دهند، درعین زمان درنظر دارند کمکهای شان را نیز کمتر سازند. ایالات متحده امریکا ومتحدانش پس از سالها جنگ با پایان رسمی عملیات رزمی شان با موانع مالی جدی ای رو به رو می باشند.

وزیرمالیه افغانستان می گوید که بعد از سال 2014 به دلیل هزینه ای که دارد این تعداد نیروهای امنیتی را برای افغانستان نمی توان نگه داشت.

وزیرمالیه افغانستان می گوید که بعد از سال 2014 به دلیل هزینه ای که دارد این تعداد نیروهای امنیتی را برای افغانستان نمی توان نگه داشت.

وزیر مالیه افغانستان بدون اینکه تفصیلی بدهد که به چه میزان کمک های خارجی افغانستان نیاز دارد و بدون اینکه تفصیلی در مورد ارقام بودجه افغانستان بدهد، گفت که انتظار می رود افغانستان درآمد زیادی از ناحیه پروژه های استخراج معادن، تجارت و ترانزیت و همچنان از طریق جمع آوری بسیار درست و به موقع مالیاتش داشته باشد.

روز دوشنبه، 5 دسمبر / 14 قوس، کنفرانس بین المللی بزرگ افغانستان در بن در مورد آینده این کشور دایر می شود. زاخیل وال در این مورد گفت: "آنچه که ما می خواهیم در نتیجه این کنفرانس حاصل شود، عبارت از یک اعلامیه سیاسی قوی و قابل اعتماد شرکای ما برای حمایت دراز مدت در جهت امنیت و انکشاف افغانستان می باشد".

با وجود حضور ده ها هزار سرباز غربی در افغانستان، سازمان ملل متحد و سایر گروها گفته اند که هیچگاه خشونت ها در افغانستان بعد از سرنگونی رژیم طالبان توسط نیروهای بین المللی زیرفرماندهی ایالات متحده امریکا درسال 2001، چنین زیاد نبوده است.

این در حالی است که ناتو گفته است که درماه های اخیر شاهد کاهش حملات نیروهای شورشی علیه سربازان این اتحادیه بوده است.

رویترز / رسول رحیم
ویراستار: عاصف حسینی

DW.COM

آگهی