رییس پارلمان و نخست وزیر قرغزستان انتخاب شدند | مجله حقوق بشر | DW | 18.12.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

رییس پارلمان و نخست وزیر قرغزستان انتخاب شدند

قرغزستان به روز جمعه با انتخاب رئيس يا سخنگوي پارلمان و تاييد حکومت پس ازماهها مناقشه وخشونت، سنگ بناي يک دموکراسي پارلماني را دراين کشور آسياي ميانه گذاشت.

ترکمنستان، ازبيکستان وتاجيکستان، همسايگان قرغزستان همه رژيمهاي اقتدار گراي رياستي دارند . اين کشورها فکر مي کنند وجود چنين نظامي درحالي که رقابتهاي قومي ، عشايري وشورشگري اسلامي وجود دارند، ضروري مي باشد.

غرب، روسيه وچين همه مي خواهند به منابع طبيعي هنگفت اين کشورها دسترسي داشته باشند، اما ازآن نگران اند که پرداختن به اين کشورها مبادا اختلافات قومي ومذهبي را تشديد کند. مدل جديد حکومت که ازحمايت ايالات متحده امريکا برخوردار است ، اما با ديدگاه ارباب قديمي اش يعني روسيه همخوان نيست، قدرت تصميم گيري را به پارلمان وا مي گذارد. يعني نخست وزير نسبت به رئيس جمهور اختيارات بيشتري دارد.

رئيس جمهور آينده قرغزستان فقط براي يک دوران شش ساله مي تواند کارکند، اما او حق دارد وزير دفاع وروساي بخشهاي امنيتي کشور را مقرر کند. روزا اوتون بايفوا رئيس جمهور موقت قرغزستان فقط تا 31 ام دسمبر سال 2011 مي تواند به کارش ادامه بدهد.

نامزدها براي سخنگو يا رئيس پارلمان و نخست وزير را سه حزب قرغزستان يعني حزب " اتا زورت" يا مادروطن، حزب سوسيال دموکرات و حزب ريسپوبليکا معرفي کردند. احمد بيک قلدي بيکوف رهبر حزب " اتا زورت" يا مادروطن با 101 راي در برابر 14 راي مخالف به حيث سخنگو يا رئيس پارلمان انتخاب شد. بعداً پارلمان قرغزستان الماس بيک اتم بايوف رهبر حزب سوسيال دموکرات را به حيث نخست وزير و عمربيک با بانوف رهبر حزب ريسپوبليکا را به حيث معاون اول نخست وزير انتخاب کرد.

تنشهاي قومي ، قبايلي و اسلام تندرو

قرغزستان عمدتاً يک کشور اسلامي است وجمعيت آن 5.4 مليون نفرمي باشد. اين کشور يکي ازراههاي قاچاق ترياک افغانستان بوده واز منطقه اي و فرهنگي به شمال وجنوب تقسيم شده است.

رقابتهاي قبايلي وعادت بسيار گسترده به واگذاري مقامات دولتي به افراد خودي، خطرهاي اضافي اي اند که صلح شکنند درقرغزستان را تهديد مي کنند. اتم بايف خطاب نمايندگان پارلمان گفت:« حال ديگرشما به سرخها وسفيدها ويا مناطق تقسيم نمي شويد».

آنچه به بي ثباتي بيشتر درقرغزستان تهديد مي کند، کنترول اندک حکومت برجنوب اين کشور مي باشد که با دره فرغانه درازبيکستان وتا جيکستان ، منطقه اي که تندروان اسلامگرا درآنجا دست به شورشگري زده اند، هم مرز است.

رويترز/رسول رحيم

ويراستار: مهرنوش انتظاري

آگهی