رییس جمهور جدید ایران؛ خوشبینی میان چالش های بزرگ | منطقه | DW | 03.08.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

رییس جمهور جدید ایران؛ خوشبینی میان چالش های بزرگ

حسن روحانی، رییس جمهور جدید ایران روز شنبه (12 اسد / 3 آگست) توسط آیت الله خامنه ای، رهبر دینی این کشور رسماً به مقام جدیدش معرفی شد. روحانی 64 ساله فردا در پارلمان این کشور سوگند یاد خواهد کرد.

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی

حسن روحانی که شخصی میانه رو به شمار می رود، جانشین محمود احمدی نژاد بعد از دو دوره ریاست جمهوری او می شود. سیاستمداران آلمانی آرزو دارند که با تغییر قدرت در ایران، این کشور در مساله منازعه اتمی از خود انعطاف نشان دهد. اما تا هنوز معلوم نیست که رییس جمهور جدید ایران در زمینه اصلاحات داخلی و سیاست خارجی تا چه حدی از آزادی برخوردار خواهد بود.

بیژن جیر سرای از حزب دموکرات آزاد آلمان و رییس گروه پارلمانی آلمانی ایرانی در گفتگو با دویچه وله در این باره گفت: "وضع مردم در ایران و قبل از همه، قشر متوسط بسیار بد است.آنها با در نظرداشت تحریمات، طبعاً انتظار دارند تا سیاست او به وعده های میان تهی و شعار های سال های گذشته پایان دهد.قبل از همه در ایران بار دیگر اقتصاد رشد کند تا زندگی در آنجا بار دیگر قابل تحمل تر شود و این ها طبعاً با این انتظارات همراه است که حقوق آزادی بیشتر، حقوق شهروندی بیشتر اجازه داده شوند. این ها موضوعات بزرگی در سیاست داخلی آنجا می باشند".

این سوال نیز مطرح است که حسن روحانی تا چه حدی در رابطه با سیاست خارجی از آزادی عمل برخوردار خواهد بود. از دید بیژن جیر سرای، رییس جمهور ایران نفوذ بسیار زیادی بر سیاست خارجی کشور دارد.اما این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که رهنمودهای اساسی یعنی پایه های اصلی سیاست خارجی ایران در قدم اول توسط رهبر دینی یا دفتر او مشخص می شوند. او توضیح می دهد: "به این معنا که باید سوال کرد، اول: آیا رییس جمهور به تغییرات علاقمند است؟ و دوم: اگر او علاقمند آن است، آیا برای او اصلاً ممکن خواهد بود تا این ها را در عمل پیاده کند؟ نکته تعیین کننده این است که آیا رییس جمهور جدید در این فکر است که ایران از انزوای سیاسی سال های اخیر بیرون آید. این هدف اصلی خواهد بود؛ اما قسمی که گفته شد، این یک چالش بزرگ نیز است".

منازعه اتمی جامعه جهانی با ایران که به وضع تحریمات شدید علیه این کشور انجامیده، عامل اصلی انزوای ایران است. به خصوص به نظر می رسد ایالات متحده امریکا در این رابطه چندان اعتمادی به رییس جمهور جدید ایران نداشته باشد. برعکس، نمایندگان کانگرس روز چهارشنبه گذشته، تحریمات شدیدتری در رابطه با برنامه اتمی ایران بر این کشور وضع کرد که بر اساس آن، ایران حالا نفت کمتری را می تواند بفروشد.

رییس گروه پارلمانی آلمانی ایرانی به پرسش دویچه وله که این تحریمات جدید از دید او تا چه حدی با مفهوم است، جواب داد: "من در قدم اول فکر می کنم تحریمات را که ما در سطح اروپایی علیه ایران وضع کرده ایم، کاملاً کافی باشند. تشدید آن ها در این مقطع زمانی به نظر من هیچ معنایی ندارد. اما با وجود آن ما طرفدار آن هستیم که فشار مانند گذشته ادامه یابد تا به این وسیله تغییرات حاصل شوند. اما ما باید حالا از فرصت استفاده کنیم تا حد ممکن یک تحول را نیز به وجود آوریم. در حال حاضر تشدید تحریمات را وضع کردن و از قبل، فضای ممکن جدید سیاسی را زهرآگین کردن، این را من به خصوص کمک کننده نمی یابم".

بیژن جیر سرای با بعضی دیگر از سیاستمداران آلمان بر این نظرند که باید به رییس جمهور ایران جدید وقت داد و از او اساساً با یک شیوه برخورد مثبت حمایت کرد.

مطالب مرتبط

آگهی