رييس دستگاه استخبارات خارجي آلمان ازخطرات تازه القاعده سخن مي گويد | آلمان و جهان | DW | 24.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

رييس دستگاه استخبارات خارجي آلمان ازخطرات تازه القاعده سخن مي گويد

دستگاه استخبارات خارجي آلمان يا " بي ان دي " نگران افراط گرايان درشمال افريقا است که سازمان القاعده را تقويت مي کنند. اين موضوع را رييس " بي ان دي" يا دستگاه استخبارات خارجي آلمان ضمن مصاحبه اي اظهار داشته است.

ارنست اوهرلاو ، رئیس دستگاه استخبارات خارجی آلمان

ارنست اوهرلاو ، رئیس دستگاه استخبارات خارجی آلمان

ارنست اوهرلاو ، رييس "بي ان دي" يا دستگاه استخبارات خارجي جمهوري فدرالي آلمان ، ضمن مصاحبه اي با تازه ترين شماره هفته نامه خبري " شپيگل " دراين مورد اظهاراتي نموده است.ازنظروي : " اين گروهها خود را درشمال افريقا بدون آنکه کشف شوند مستقرساخته اند و شبکه اسامه بن لادن را تقويت مي کنند."

اوهرلا افزوده است " بي ان دي" با نگراني زيادي اين پديده را مدنظردارد ... آنچه درآنجا جريان دارد، داراي کيفيت جديد بوده وجهاد را تا دروازه ما مي آورد."

درماه اکتوبر اگست هانينگ معين وزارت داخله فدرال آلمان ، از "حرکات" ويا " مراودات" بين اسلامگرايان شمال افريقا وآلمان هشدارداد. وي همچنان ازگويا اردوگاه هاي افراط گرايان در شمال مالي بيم داد.

درهمين مناطق افريقايي است که آدم رباياني که مظنون به ربودن دو جهانگرد اتريشي درماه گذشته مي باشند قراردارند. تلاشها براي نجات ورهايي آنها ادامه دارد.

اوهرلاو گفته است : درآلمان حدود 700 نفر تحت نظارات دستگاههاي استخباراتي اين کشور قرار دارند.

به نظر اوهرلاو ، بيش ازدهها فرد مظنون به شمول آن آلمانيهايي که به اسلام گرويده اندفکرمي شود درکمپهاي تروريستي پاکستان آموزش ديده باشند.

مطالب مرتبط

آگهی