رو در رو؛ مناظره رقبای انتخابات پارلمانی آلمان در پارلمان | آلمان و جهان | DW | 03.09.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

رو در رو؛ مناظره رقبای انتخابات پارلمانی آلمان در پارلمان

شاید این آخرین مباحثه در این دورهء تقنینیه بود که پرسر وصدا و سرشار از روح زندگی در پارلمان آلمان فدرال برپاشد. همه سخنران ها از فرصت استفاده کردند تا مواضع شان را در بخش های مختلف سیاست یک بار دیگر اظهار دارند.

در آغاز این مباحثات انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال بایک سخنرانی پرحرارت تراز برنامه کارش را درچهار سال اخیر ارائه نمود. او قبل ازهمه روی موفقیت ها در بازار کار تاکید کرد. مرکل گفت :« ما بیشتر از هرزمان دیگر بلندترین سطح اشتغال را داشته ایم». علاوه براین ائتلاف دموکرات های مسیحی ولبرال ها ( سیا وزرد) در 13 شعبه حداقل مزد را نافذ گردانیده است وبرای بهبود وضعیت دربخش کارهای موقتی کوشیده است. علاوه براین سهم افراد سالمند در بازار کار بهتر شده است. با توجه به دوره تقنینیه بعدی، مرکل وعده نمود که « ما درعین طریق ادامه خواهیم داد».

مرکل از کار چهار ساله حکومت ائتلافی زیر ریاست اش دفاع کرد

مرکل از کار چهار ساله حکومت ائتلافی زیر ریاست اش دفاع کرد

او مخالفان را متهم ساخت که درمورد وضع آلمان ارزیابی خراب می کنند. صدراعظم آلمان گفت:« من نمی دانم که چرا شما نمی توانید خشنود باشید. درغیر آن این مشکل خود شماست که نمی توانید در مورد این موفقیت ها خشنود باشید». سخنرانی مرکل با کف زدن های دوامدار و آفرین گفتن ها بدرقه می شد.

رقیب انتخاباتی

پیرشتاین بروک نامزد حزب سوسیال دموکرات( اس پی دی) برای صدارت، ازجانب جناح پارلمانی این حزب و حزب سبزها با جدیت حمایت می شد. سخنرانی زنده و برانگیزنده اش مکرر در مکرر با کف زدن ها قطع می شد. او مرکل را متهم ساخت که « شما درمجموع خط ناکام شده اید. بجای جهش در جازدگی وجود دارد وبه جای جهت یابی یک حلقه دایره وار وجود دارد. بجای عمل نظاره کردن وجود دارد».

صدراعظم از خط رهنمای اهلیت و لیاقت استفاده نکرده است. کابینه ایشان درحال مناقشه و بی عمل است. بنابراین حکومت دربخش مزد کم کاری نکرده است و موانع سرمایه گذاری را از بین نبرده است.

یک حکومت متشکل از حزب سوسیال دموکرات وسبرها( سرخ وسبز) زیررهبری او یک نظام جامع حداقل مزد را به اجرا در می آورد و وضع مالی ناحیه ها را بهبود می بخشد. شتاین بروک اعلام نمود« ما برخی مالیات را برای برخی افراد بلند می بریم». اما این اقدامات صرفاً متوجه کسانی است که در آمدهای بلند دارند و تاحال ازتحولات اجتماعی سود برده اند.

پیرشتاین بروک حکومت ائتلافی موجود را به بی عملی متهم ساخت

پیرشتاین بروک حکومت ائتلافی موجود را به بی عملی متهم ساخت

شتاین بروک این انتقاد انگلا مرکل را به شدت رد نمود که حزب سوسیال دموکرات آلمان ( اس پی دی) برای سیاست اروپایی غیرقابل اعتماد است. او گفت صدراعظم باینوسیله پل ها را تخریب می کند و مشترکات در سیاست اروپایی را ناممکن می گرداند.

مناقشه نامزدان اصلی احزاب

راینر برودرلی شتاین بروک را به سیاست غیر اخلاقی متهم ساخت

راینر برودرلی شتاین بروک را به سیاست غیر اخلاقی متهم ساخت

پس از مناظره دو نامزد مقام صدارت ، مباحثات بازهم به شدت ادامه داشت. راینر برودرلی رئیس جناح پارلمانی حزب دموکرات آزاد ( اف دی پی) ، شتاین بروک را متهم ساخت که مبارزه انتخاباتی را به طور غیر اخلاقی پیش می برد. ازجمله این اتهام است که مرکل با رسوایی جاسوسی اطلاعات، سوگند آغاز دوران کارش را شکسته است و آلمان را حفاظت نکرده است. او همچنان حزب سبزها به دلیل پیشنهاد شان برای یک روز سبزی خواری وگوشت نخوردن باشدت مورد حمله قرار داد وگفت می خواهند قیم مردم شوند.

کاترین گورینگ اکهاردت نامزد اصلی سبزها به نوبه خود ائتلاف دموکرات های مسیحی و لبرال ها( سیاه وزرد) را متهم ساخت که درسیاست اجتماعی شان ناکام شده اند. او گفت :« برای این حکومت فدرال سیاه وزرد آلمان کدام جامعه مشترک وسیع مطرح نیست، بلکه یک جمهوری واسطه گر ( لوبیست) است». همچنان بی کفایتی در بخش انرژی نیز حاکم است. البته این سوء اجراات ازنگاه سیاسی انتخاب شده است. او افزود« درتحول انرژی این یک ضد انقلاب است». بنابراین قیمت محصول برق به زیان مصرف کنندگان بلند برده می شود.

گیزی حزب اش را یگانه اپوزسیون واقعی خواند

گیزی حزب اش را یگانه اپوزسیون واقعی خواند

همچنان سخنرانی گریگور گیزی رهبر جناح پارلمانی حزب چپ ها نیز واقعاً مبارزه جویانه بود. او به شهروندان توصیه نمود تا خواست های حزبش را حمایت کنند، چونکه این حزب یگانه گروهی در دوره تقنینیه اخیر بوده است که یک سیاست موثر مخالفت با حکومت را به پیش می برده است. او به این حقیقت پرداخت که بحران یورو نه به سود بانک ها، بلکه برای نجات امانت های بانکی کسانی که پس انداز کرده اند، حل شود و کشورهای اروپای جنوبی بازهم با سیاست پس انداز بیشتر به فقر کشانده نشوند. همچنان او در آغاز علیه یک مداخله نظامی در سوریه اظهار نظر کرد.

DW.COM

آگهی