روی دست گرفتن چندین پروژه صنعت پیله وری در کندز | گزارش های بازسازی | DW | 17.05.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

روی دست گرفتن چندین پروژه صنعت پیله وری در کندز

ریاست زراعت کندز جهت احیای صنعت پیله وری، چندین پروژه را راه اندازی کرده است. این پروژه ها از طرف موسسه "میرسی کورپس" حمایت مالی می شود.

Seidenraupe, Projekt für Seindenherstellung in Herat, Afghanistans Provinz *** Bilder des DW-Korrespondenten, Mai 2009

درسال گذشته طی یک پروژه پیله وری 460 جعبه کرم ابریشم برای 460 خانواده توزیع شد


این پروژه ها برای شماری ازخانواده ها زمینه کار فراهم کرده است. داکترمحمد عزیز، آمر مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت کندز می گوید:

"ما فارم های کوچک پیله وری را تاسیس کردیم و برای حدود سه صد خانواده جعبه های کرم ابریشم راهمراه با دبه گاز، چوب و تکه توزیع کرده ایم تا خودشان کرم ها را زنده بسازند و ازمحصول آن استفاده کنند."

داکترمحمد عزیز همچنان می گوید که آنان یک اتحادیه پیله وری را درچوکات ریاست تجارت این ولایت تاسیس کرده اند که درحال حاضر 24 خانم مشغول کاردرآن اتحادیه می باشند. او می افزاید:

"درسال آینده درنظرداریم تا هزار جعبه کرم ابریشم را دردسترس مردم قراربدهیم."

درهمین حال خانواده هایی که جعبه های کرم ابریشم را دریافت کرده اند، از راه اندازی این پروژه راضی به نظرمی رسند. جمال الدین یک تن ازشهروندان کندز که تحت پوشش این پروژه قرار گرفته، می گوید:

"من دوجعبه کرم ابریشم دریافت کرده ام، اما یک جعبه آن زنده نشد ویک جعبه زنده شده است. هرجعبه دارای دو تا سه هزارکرم ابریشم است. این کاربرای خانواده ها خوب است. زیرا اقتصاد آنها را تقویت خواهد کرد. من تازه به این کارآغاز کرده و درحال حاضر نمی دانم که ابریشم بازار خوب دارد و یا خیر، اما آرزو می کنم که این صنعت ازبازاریابی بهتربرخوردارشود."

ریاست زراعت درسال گذشته نیز طی یک پروژه پیله وری 460 جعبه کرم ابریشم را برای 460 خانواده توزیع کرد که به قول مسوولین این اداره کار پروژه مذکور خوب پیشرفت داشته است.

محمد صابریوسفی، کندز
ویراستار:مبلغ

مطالب مرتبط