روس ها از نحوه مبارزه امريکا عليه مواد مخدر ناراض اند | افغانستان | DW | 23.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

روس ها از نحوه مبارزه امريکا عليه مواد مخدر ناراض اند

ويکتور ايوانوف رئيس کنترول مواد مخدر روسيه عدم رضايت خود را ازتلاشهاي ايالات متحده امريکا براي مبارزه عليه مواد مخدر درافغانستان ابراز داشت.

امریکاییان ازاین ترس دارند که تخریب مزارع کوکنار مبادا دهقانان را به آغوش طالبان براند

امریکاییان ازاین ترس دارند که تخریب مزارع کوکنار مبادا دهقانان را به آغوش طالبان براند

رئیس کنترول مواد مخدر روسیه گفته است که يک ماه پيش درمورد لابراتوارهاي مواد مخدر به امريکاييان معلومات داده است، اما پاسخ مناسبي نگرفته است.

ايوانوف به خبرگزاري اسوشيتيد پرس گفته است که يک ماه پيش درکابل از همآهنگي 175 لابراتور مواد مخدر که هرويين توليد مي کنند به امريکاييان معلومات داده است. اما تا اکنون کاري صورت نگرفته است تا شر اينها را کم سازد. او گفته است که ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر ايالات متحده امريکا به وي گفته بودند که ايشان انتظار ارزيابي وتصميم نظاميان امريکايي را دراين زمينه دارند. با اينهم تا حال درزمينه نابودي اين آزمايشگاهها کاري صورت نگرفته است.

رئيس کنترول مواد مخدر روسيه گفته است که اداره ضد مواد مخدر ايالات متحده امريکا به وي گفته بود که انتظار دارند تا تخريب اين لابراتوارها مورد تاييد نيروهاي نظامي امريکا قرار گيرد. ايوانوف به روز پنجشنبه درواشنگتن درحاشيه مذاکراتي دريک کمسيون مشترک امريکايي - روسي براي مبارزه عليه مواد مخدر گفته است: " بنابردلايلي آنها قادر نشده اند عمليات براي تخريب لابراتوارها را به راه اندازند، زيرا تاخير ازجانب نيروهاي نظامي صورت گرفته است". اداره مبارزه عليه مواد مخدر ايالات متحده امريکا گفته است که اصولاً در مورد معلوماتي که ازساير کشورها انتشارمي يابند، تبصره اي نمي کند.

ازمدتهاي طولاني بدينسو روسيه خواهان برخورد شديد تر ناتو عليه زرع مواد مخدر درافغانستان مي باشد. مقامات ايالات متحده امريکا بارها ابراز نگراني کرده اند که تخريب مزارع کوکنار مي تواند دهقانان افغانستان را به آغوش طالبان اندازد.

مطابق به گزارش منابع روسي، پس ازلشکر کشي نيروهاي غربي زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا درسال 2001 به افغانستان، تا اکنون توليد مواد مخدر دراين کشور چندين برابر افزايش يافته است.ازاينرو قاچاقبران مي توانند ترياک وهرويين را بدون مشکل به سوي آسياي شمالي وبسوي روسيه وازآنجا به اروپا انتقال بدهند.

ايوانوف براين نظرتاکيد مي کند که عليه آن جنگسالاران افغان اقدامات صورت گيرد که در مناطق زيرنفوذ آنها کوکنار کشت مي شود. ازنظر ايوانوف کارسختي نيست که نام اينها به ملل متحد سپرده شود تا عليه ايشان تعزيراتي وضع شود.

ايوانوف گفته است که به رو پنجشنبه با ريچارد هول بروک نماينده ويژه ايالات متحده امريکا براي افغانستان و سايرمقامات امريکايي دراين مورد مذاکره کرده است. او افزوده است که ازاين مذاکرات نوميد ومايوس برگشته است، زيرا هيچ شاهدي دردست نبود که امريکاييان درمبارزه عليه مواد مخدر توسط طالبان اقدامات شديد تري روي دست گرفته باشد. ايوانوف گفته است اين مذاکرات" مباحثات سازنده پنداشته نمي شوند بلکه يک نوع لجاجت ويک دندگي را به نمايش مي گذارند" . رئيس کنترول مواد مخدر روسيه افزوده است:" من نمي توانم بگويم که آنها گوش فرانمي دهند. آنها به قدر کافي وقابل توجه گوش فرامي دهند، اما متاسفانه بدون آنکه نتيجه اي برآن مترتب باشد".

اسوشيتد پرس / رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی