1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

روسیه

روسیه به دلیل کرسی دائمی در شورای امنیت ملل متحد و نفوذ نظامی و اقتصادی نقش مهمی در سیاست جهانی دارد. در این صفحه گزارش‌های در پیوند با سیاست، اقتصاد و جامعه روسیه را می‌یابید.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر
عبور از قسمت مطالب برگزیده دویچه وله

مطالب برگزیده دویچه وله