روسيه معامله گري روي کمک به ناتو درافغانستان را رد کرد | افغانستان | DW | 29.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

روسيه معامله گري روي کمک به ناتو درافغانستان را رد کرد

به روز جمعه 28 ام ماه مارچ نماينده روسيه درناتو اين نظررا که گويا روسيه دربرابر انصراف ناتو ازدادن عضويت به اوکرايين وگرجستان حاضرشده است به نيروهاي بين المللي درافغانستان کمک بکند، رد نموده است.

نیروهای ناتو درافغانستان

نیروهای ناتو درافغانستان

ديمتري روگازين سفير روسيه درناتو اين گزارشها را که براي اجازه دادن به عبور تجهيزات و نفرات آيساف ازقلمرو روسيه؛ معامله اي صورت گرفته است، رد نمود.

سفيرروسيه اذعان نموده است که واقعاً ترتيبات ترانزيتي نهايي شده اند، وممکن است تا هفته آينده که مذاکرات سران ناتو دربخارست مي باشد، ولايمير پوتين رئيس جمهور روسيه ورهبران ناتو آن را اعلام بدارند.

سفيرروسيه درناتو گفته است:" کدام ارتباطي بين تصميم ناتو درمورد اوکرايين وگرجستان وتکميل موافقت نامه ترانزيتي ويا ترتيباتي که ازنيروهاي آيساف درافغانستان حمايت صورت بگيرد وجود ندارد". سفيرنامبرده افزوده است که " ما دراينجا به زبان تجارت ومعامله سخن نمي گوييم ".

با اينهم وي براي موفقيت آيساف درافغانستان روي همکاري ميان ناتو وروسيه تاکيد ورزيد.ازنظرسفيرروسيه درناتو:" بدون مشارکت خوب ميان ناتو روسيه، حل معضلات بعد ازجنگ درافغانستان ممکن نيست."

روگوزين گفته است: " يک ترتيبات براي ترانزيت ازآن جهت مهم است که که درآنجا مردم عليه طالبان والقاعده مبارزه وجنگ مي کنند. وروسيه مي خواهد به اين مردم کمک بکند."

نماينده روسيه درناتوگفته است:" واقعاً اين مهم نيست که چگونه اين ترتيبات تدوين مي گردد. واقعاً فرق نمي کند که آيا تبادله مکاتيب مي باشد ويا فرامين ويا کدام سندديگري که توسط حکومتها صادرمي شوند."

روگوزين علاوه نموده است که :" اينکه اين سند پيش ازمذاکرات سران ناتو تهيه شود وابسته است به مراودات نمايندگيهاي مان درفدراسيون روسيه . ما اميدواريم که اينکار به بهترين صورت آن انجام يابد. "

انتظارمي رود که اين معامله ترانزيتي به " وسايل غيرکشنده جهت عمليات ناتو درافغانستان " اجازه بدهد که ازطريق راههاي زميني روسيه وآسياي ميانه ، به قيمت بسيار ارزانترازانتقال هوايي آن به افغانستان برسند.

يک دپلومات ناتو گفته است که درين زمينه يک قرارداد رسمي بين ناتو وروسيه وجود نخواهد داشت که هردو طرف بايد امضايش بکنند، بلکه يک " فرمان يک جانبه " وجود خواهد داشت که بين ملل مختلف عضو آيساف وروسيه اعتبارخواهد داشت.

روسيه جداً مخالف عضويت اوکرايين وگرجستان درناتو بوده وبراين نظراست که چنين عضويتي بي ثباتي درمنطقه را دامن مي زند.

آگهی