روسيه تا چه حدودي به کاهش تسليحات با امريکا موافق است؟ | آلمان و جهان | DW | 24.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

روسيه تا چه حدودي به کاهش تسليحات با امريکا موافق است؟

ديميتري مديويديف رييس جمهور روسيه و بارک اوباما رييس جمهور ايالات متحدۀ امريکا در نخستين ديدار شان در آغاز ماه اپريل در لندن در مسألۀ کاهش تسليحات کاملاً توافق نظر داشتند.

مدويديف و اوباما هردو بر مبناي سنجش هاي اساسي و دلايل اقتصادي خواهان کاهش تسليحات اند

مدويديف و اوباما هردو بر مبناي سنجش هاي اساسي و دلايل اقتصادي خواهان کاهش تسليحات اند

آنها به توافق رسيدند که براي کلاهک هاي اتمي و سيستم انتقال آنها، بايد يک حد نهايي تعيين گردد. هردو رييس جمهور اظهار کردند که تا ماه دسمبر سال روان ميلادي بايد روي يک قرارداد جديد درين رابطه توافق به عمل آيد. پس از آن قرارداد قبلي لغو مي گردد.

مدويديف و اوباما هردو بر مبناي سنجش هاي اساسي و دلايل اقتصادي خواهان کاهش تسليحات اند و همچنان مي خواهند به اين ترتيب به عنوان نمونه از پيمان "منع توليد سلاح اتمي" حمايت کنند، اينکه ايران و يا کشور هاي ديگري به سلاح اتمي دست يابند، نه به سود واشنگتن است و نه به سود مسکو. مدويديف در لندن گفت:

"پس از اين ديدار من به آيندۀ مناسبات ما با خوشبيني مي نگرم."

مسکو به ويژه از اين سبب خورسند است که ايالات متحدۀ امريکا، لااقل از روي پرنسيپ هم اگر است، زير نام "اسلحۀ استرتيژيک"، ديگر تنها اسلحۀ اتمي را نمي شناسد. اسلحۀ استرتيژيک آن راکت هاي دوربرد اند که ايالات متحدۀ امريکا و روسيه با آنها از فاصله هاي چند هزار کيلومتري همديگر را تهديد مي کنند. سرگي لاوروف وزير خارجۀ روسيه ميگويد:

تصویر نمادین ایالات متحده امریکا و روسیه

تصویر نمادین ایالات متحده امریکا و روسیه

"مي خواهم به خصوص تأکيد کنم که هردو رييس جمهور روي ضرورت کاهش سلاح استرتيژيک تهاجمي توافق نظر داشتند. ما با چنين تعريفي راضي هستيم، زيرا حکومت امريکا در گذشته تنها از کاهش سلاح تهاجمي هسته يي سخن مي گفت. به اين دليل سلاح غير اتمي خارج از بحث بود و ايالات متحدۀ امريکا به صورت هدفمندانه اين نوع سلاح را انکشاف داد. اين مسأله بدان مي انجاميد که سلاح اتمي کاهش يافته و در عوض سلاح غير اتمي، که موثريت آن به همان اندازه است، باقي مي ماند."

از آنجا که ايالات متحدۀ امريکا در داشتن اسلحۀ متعارفي بر روسيه برتري دارد، روس ها هراس از اين دارند که در قرارداد جديد هم منظور تنها از کلاهک هاي اتمي باشد و اين به زيان روسيه تمام خواهد شد. از اينرو مسکو در برابر طرح اوباما پيرامون يک جهان فاقد سلاح هسته يي، محتاطانه واکنش نشان داده است.

مسکو اصلاً در نظر دارد که در مذاکرات بر سر قرار داد جديد که امروز در روم پايتخت ايتاليا صورت مي گيرد، روي مسألۀ سيستم دافع هوا يا سپر دفاعي ايالات متحدۀ امريکا در کشور هاي چک و پولند نيز بحث نمايد. اما آنرا موضوع کاملاً جداگانه مي خواند. مذاکرات در ايتاليا دشوار و طولاني خواهد بود. درنظر است که يک مسودۀ قرار داد جديد تا سفر اوباما در ماه جولاي سال روان ميلادي به مسکو تهيه گردد.

هارتبريشت/ ابراهيم خيل

ويراستار: مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی