روسيه با جشن پيروزي برنازيها درفکرتجديد قواي نظامي است | آلمان و جهان | DW | 09.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

روسيه با جشن پيروزي برنازيها درفکرتجديد قواي نظامي است

روسيه امروز نهم مي پيروزي خود بر آلمان نازي را جشن ميگيرد، و قطعات شديداً نامطمئن اين کشور در رسم گذشت نظامي در ميدان سرخ در ماسکو رژه ميروند. روسيه اکنون در ارتش خود اصلاحات را وارد ميکند.

امروز رهبران کرملین جشن پیروزی با نازیسم را تجلیل می کنند

امروز رهبران کرملین جشن پیروزی با نازیسم را تجلیل می کنند

قرار است 200000 افسر طي چند سال آينده برکنار شوند. هدف اين اصلاحات ايجاد يک نيروي نظامي محدود تر ولي با آنهم سريعتر و مؤثرتر است. به قول معروف: "دوصد مرد جنگي به از صد هزار!"، زيرا در جنگ گرجستان هم ديده شد که ارتش روسيه تا چه حدي به اصلاحات نياز دارد.

ماه آگست سال 2008 ميلادي.

واحد هاي نظامي روسيه در ظرف چند روز معدود ارتش گرجستان را در جنگ اوسيتياي جنوبي سرکوب ميکند. قطعات روسي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي براي اولين بار بازهم در بيرون از مرز کشور خود ميجنگند. اولين برداشت از اين جنگ اين بود که روسيه پس از نيرو گرفتن دوباره قدرت جديد خود را به جهانيان به نمايش ميگذارد. اما دگر جنرال متقاعد الکسي فومين، رئيس اتحاديۀ بين المللي افسران شوروي سابق، ميگويد که ارتش روسيه در صحنۀ جنگ نقاط ضعيف خود را هم نشان داد:

"زمانيکه لشکر 58 ارتش ما از جنگ برگشت، سلاح و تکنالوژي جنگي ما خراب شد و هيچ چاره اي براي ترميم آن وجود نداشت. آماده گي براي جنگ بسيار ضعيف بود. تکنالوژي قابل اعتماد اکتشافي وجود نداشت. ازينرو گرجستان موفق شد که وارد تسخينوالي پايتخت اوسيتياي جنوبي شود."

به باور اين جنرال پيشين اصلاحات در ارتش بيشتر از گذشته آنرا ضعيف مي سازد. او در اين کار نابودي ارتش روسيه را مي بيند.

ارتش روسیه نیاز به یک نوسازی دارد

ارتش روسیه نیاز به یک نوسازی دارد

اما فرماندهي ارتش روسيه برعکس ميخواهد تجارب جديد جنگ را در اصلاحات ارتش پياده کند. نيکولاي ماکاروف لوي درستيز ارتش روسيه پس از جنگ گرجستان با انتقاد از توانايي هاي نظامي خود گفت: ارتش روسيه براي منازعات منطقه يي ناآزموده است. او افزود که دساتير نظامي راه طولاني را مي پيمايند. الکساندر گولتس کارشناس نظامي درين رابطه گفت: کرملين طي سالهاي اخير مبالغ هنگفتي را براي اسلحۀ جديد اختصاص داد، بدون اينکه وضعيت ارتش بطور محسوسي بهتر شده باشد.

"نتايج جنگ گرجستان به اين اصلاحات سرعت بخشيدند، زيرا واضح شد که در ساختار کنوني ارتش هرقدر پول هم به مصرف برسد، همه بيجا خواهد بود. اين واضح شده است که وارد ساختن تغييرات اساسي يک امر ضروري است."

اين تغييرات واقعاً هم اساسي اند، چه رهبري روسيه درنظر دارد که طي چند سال آينده بيشتر از 200000 افسر خود را برکنار سازد. قرار است تا سال 2012 نيرو هاي نظامي به يک ميليون، يعني به نصف رقم کنوني کاهش داده شود. اناتولي سرديوکوف وزير دفاع روسيه ميخواهد اولتر از همه فرقه هاي موسوم به "فرقه هاي کادر ها" را منحل سازد. اين فرقه ها در زمان صلح تنها از افسران تشکيل شده اند، و در زمان جنگ سربازان احتياط به آن افزوده ميشوند.

الکساندر گولتس کارشناس نظامي ميگويد: "ارتش روسيه در موجوديت خود تغيير وارد ميکند. صرفنظر از سلاح اتمي، اين ارتش بجاي اينکه با ميليون ها سرباز براي جنگ هاي بزرگ آماده گي بگيرد، ميخواهد خود را براي منازعات منطقوي و محلي مجهز بسازد. آنگاه سخنان مبني بر "تفوق نيرو هاي ناتو" همه بي مفهوم خواهند بود".

اريک البرشت/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی