روز جهانی جمعیت: تعلیم و تربیت به جای کودکان بیشتر | آلمان و جهان | DW | 11.07.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

روز جهانی جمعیت: تعلیم و تربیت به جای کودکان بیشتر

جمعیت جهان افزایش یافته است و حدود 7.1 میلیارد انسان بر روی زمین زندگی می کنند. هرسال 80 ملیون کودک به دنیا می آیند. همین حالا کشور های افریقایی با چالش های بزرگی از این ناحیه رو به رو اند.

براساس آمار «بنیاد جمعیت جهان» در صفحه انترنتی اش، امروز (7.057608000) انسان در سیاره زمین زندگی می کنند. جمعیت جهان رو به افزایش است و روزانه 227 هزار فرد جدید بر آن علاوه می گردند.

کارشناسان پایان افزایش تصاعدی جمعیت را به مشکل پیش بینی می کنند. تصور که جمعیت جهان در سال 2100 به ده میلیارد انسان برسد. این خود چالش های زیادی را در ارتباط با تامین مواد خام و تغییر اقلیم به وجود می آورد.

به صورت خاص جمعیت افریقا بیشتر افزایش می یابد. بنا بر گزارش ملل متحد، در قرن حاضر جمعیت این قاره بیش از سه چند زیاد می شود. این افزایش جمعیت بیشتر متعلق به بارداری ناخواسته است. اوته شتالمایستر، سخنگوی «بنیاد جمعیت جهان» می گوید از هر پنج کودکی که به دنیا می آیند، یکی آنها قبلاً برنامه ریزی نشده است.

تعلیم و تربیت، وسیله جلوگیری از بارداری

امروز در کنفرانس عالی «برنامه ریزی خانواده» در لندن روی این موضوع بحث می شود که چگونه می توان خودآگاهانه مدیریت خانواده را بهبود بخشید. تا سال 2020 قرار است 120 میلیون زن در کشورهای در حال توسعه به آگاهی دسترسی یابند و بتوانند از بارداری ناخواسته جلوگیری کنند. وزارت کمک های توسعه یی جمهوری فدرالی آلمان اعلام کرده است که از 2012 تا 2015 امکانات مالی برنامه ریزی خودآگاهانه خانواده (تعداد کودکان) و صحت مادر را دوچند کرده و به 400 ملیون یورو می رساند.

راینر کلینگ هولتس، مدیر «بنیاد جمعیت و توسعه» در برلین به این نظر است که پول به تنهایی برای این کار کافی نیست. بهترین وسیله جلوگیری از بارداری ناخواسته تعلیم و تربیت است. چنین چیزی هنگامی ممکن است که دوشیزگان امکان ادامهء درس خواندن داشته باشند، در همان نوجوانی مجبور به ازدواج نشوند و چشم انداز و اهداف دیگری در زندگی شان داشته باشند.

به گفته کلینگ هولتس، «دوشیزه ها پسانتر به آوردن کودک بپردازند، کودکان کمتر داشته باشند و فاصله بین تولد دو کودک شان بیشتر باشد». در عین زمان این مادران با فراغت از مکاتب ثانوی در درون خانواده و جامعه از آزادی تصمیم گیری بیشتری برخوردار می گردند و همچنان اقبال بیشتر برای ابراز رقابت در بازار کار می توانند داشته باشند. کلینگ هولتس توصیه می کند: «به این منظور حتمی است که سیاست تعلیم و تربیت با ایجاد کار و مشغله گره بخورد».

دویچه وله / رسول رحیم

ویراستار: عارف فرهمند

DW.COM

آگهی