روزهاي پس از ديکتاتور و آينده ساحل عاج | آلمان و جهان | DW | 13.04.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

روزهاي پس از ديکتاتور و آينده ساحل عاج

آلاسان اواتارا مي داند که او در برابر وظيفه خيلي سنگيني قرار دارد. چون تقريبا نيمي از مردم ساحل عاج، راي شان را در انتخابات تعيين کننده چهار ماه قبل، به اوندادند.

اواتارا بار ديگر مردم را به آشتي فرا خواند.

اواتارا بار ديگر مردم را به آشتي فرا خواند.

اما درعین حال يک رييس جمهور شناخته شده، توسط جامعه بين المللي می باشد. در هفته ها و ماه هاي بعد از انتخابات، ساحل عاج را موجي از قهر و خشونت به لرزه در آورد و مردم اين کشور بيش از هر زماني ديگر چند پارچه شدند. اواتارا بار ديگر مردم را به آشتي فرا خواند. علاوه بر آن او چند روز قبل اعلام کرد که يک کميسيون را براي بررسي کاربرد خشونت ها و کشتار ها موظف خواهد کرد و عاملين آنها مجازات خواهند شد.

اما اواتارا در روزهاي بعدي قبل از همه مسوول حفظ جان رقيب اش است. او بايد سعي کند تا چيزي به گباگبو رخ ندهد؛ در غير آن ساحل عاج بار ديگر غرق جنگ خواهد شد و رييس جمهور مخلوع به شهيد مبدل خواهد شد و به اين ترتيب کشور را خطر چند پارچگي تهديد خواهد کرد.

رنالدو ديپن از گروه سازمان بحران هاي بين المللي دراين باره مي گويد:"آقاي گباگبو بايد مورد حفاظت قرار گيرد. او زنده است و نبايد چيزي به او اتفاق بيفتد. به او نبايد هيج حادثه ناگواري رخ دهد، به خصوص از جانب کساني که با او در نزاع بوده اند."

کارشناسان ديگر نيز اين را حتمي مي دانند که رييس جمهور جديد بايد در زمينه صلح و آشتي در اين کشور جنگ زده تلاش کند؛ چون قسمي که رنالدو ديپن گفت، بخش بزرگ مردم ساحل عاج به گباگبو راي داده اند.

در روزهاي بعد سرنوشت گباگبو روشن خواهدشد. دادگاه جزاي بين المللي از ماه ها به اين سو به جمع آوري شواهد و اسناد در ساحل عاج پرداخته است. اين دادگاه تصميم خواهد گرفت تا رييس جمهور پيشين به پاي ميز محاکمه کشيده شود.

تشکيل يک کميسيون ملي براي حقيقت يابي و آشتي نيز از امکان بعيد نيست. اواتارا رييس جمهور جديد در نطق تلويزيوني، دوشنبه شب بررسي کار حقوقي منازعات را اعلام کرد.

دويچه وله / احمد حسين مبلغ

ويراستار: عاصف حسيني

آگهی