روح اعتماد تازه در روابط امریکا وپاکستان؟ | آلمان و جهان | DW | 25.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

روح اعتماد تازه در روابط امریکا وپاکستان؟

به روزچهارشنبه ایالات متحده امریکا وپاکستان پس ازسالها اتهام زنی متقابل ازایجاد یک روح تازه اعتماد سخن به میان آوردند.وزیرخارجه پاکستان گفته است که اکنون شکایتهای ایالات متحده امریکا نسبت به اسلام آباد برطرف شده است.

هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با شاه محمود قریشی وزیرخارجه پاکستان

هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با شاه محمود قریشی وزیرخارجه پاکستان

اما مقامات این دوکشور همرزم درجنگ سرد گفته اند که دراین نخستین " مذاکرات ستراتژیک" راه ناهموار طولانی ای در پیشرو است، زیرا ایالات متحده امریکا دربرابر تقاضای های بلند پروازانه پاکستان برای همکاری ابراز بی میلی می کند.

هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که هردوکشور " روزجدیدی" را برای مذاکرات شروع کرده اند و ایالات متحده امریکا می خواهد تا به مردم پاکستان نشان بدهد که درنظر دارد این مناسبات فراتر ازپیکار علیه جنگجویان برود.

شاه محمود قریشی وزیرخارجه پاکستان بعد ازختم این مذاکرات بطور قابل ملاحظه ای خشنود به نظر می رسید. او گفت که دیگر حکومت ایالات متحده امریکا ونمایندگان کانگرس آن کشور سوال نمی کنند که پاکستان درجنگ علیه افراط گرایی سیاست دوگانه ای را اِعمال می کند.

او درکنفرانس مطبوعاتی مشترک با خانم کلینتون، ازیک " تغییر یک صد وهشتاد درجه ای " سخن به میان آورد.

قریشی گفت سرانجام ایالات متحده امریکا درپایان ماه جون حدود دوملیارد دالر به پاکستان می دهد .این پول ازبابت نقشی است که بعد ازعملیات نظامی دارد.

روبرت گیتس وزیردفاع ایالات متحده امریکا که دراین مذاکرات شرکت داشت، به یک کمیته استماع کانگرس این کشور گفته است : " امرفوق العاده " ای است که دیده می شود پاکستان بطور فزاینده ای درک می کند که افراط گرایی اسلامی برای خودش«خطر موجودیت» را به وجود می آورد.

در واشنگتن توافق هرچه بیشتری به وجود می آید تا به پاکستان پرداخته شود . زیرا این کشور یگانه قدرت اتمی در میان کشورهای اسلامی می باشد ودرآنجا یک روحیه ضد امریکایی درحال اوج گرفتن است.

کلینتون گفته است که ایالات متحده امریکا می خواهد در" یک سلسله کامل مسایل " شریک پاکستان باشد. او افزوده است:

" ما به حرفهای همدیگر گوش دادیم وما به این گوش دادن ادامه می دهیم وما می خواهیم نشان دهیم که هم با زبان وهم با عمل نگرانیهای پاکستان را احترام می کنیم وما درآن شریکیم ".

کلینتون گفته است که امریکا طرح پاکستان درمورد پروژه سرک وانرژی را قبول می کند واجازه می دهد خط هوایی بین المللی پاکستان به شیکاگو پرواز کند.

اما ایالات متحده امریکا دررابطه به معامله اتومی با پاکستان ابراز بی میلی کرده است. پاکستان می خواسته است درساحه غیرنظامی برای استفاده از انرژی اتومی ، ایالات متحده امریکا مانند هند با آن کشور توافقی به میان آورد. این بی میلی برای آن است که امریکا شک وتردیدی هایی ازگذشته درمورد تکثیرسلاحهای اتومی توسط پاکستان دارد.

ازآنجایی که ایالات متحده امریکا روابط بسیار خوبی با هند دارد، وزیرخارجه پاکستان ازایالات متحده امریکا تقاضا کرده است تا «نقش سازنده » ای درمسئله کشمیربازی کند.

خبرگزاری ها/ رسول رحیم

ویراستار: رتبیل شامل آهنگ

مطالب مرتبط

آگهی