رهبرحزب سوسيال دموكرات آلمان خواهان كناره گيري وزيردفاع از مقامش شد | آلمان و جهان | DW | 15.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

رهبرحزب سوسيال دموكرات آلمان خواهان كناره گيري وزيردفاع از مقامش شد

اطلاعات جدید درباره ی حمله هوایی درقندوز،اطلاع رسانی به شکل مبهم برای عامه دراین قضایا وتقاضای کناره گیری وزیردفاع جدیدازسمتش، بحث های داغ این روزهای آلمان است.قراراست این موضوعات فردا درپارلمان این کشوربه بحث گذاشته شود

گابريل سيگمار، رهبر حزب سوسيال دموكرات آلمان

گابريل سيگمار، رهبر حزب سوسيال دموكرات آلمان

درباره ي حمله ي هوايي در قندوز اطلاعات به افکارعامه همواره به صورت پيچيده و مبهم مي رسد. معلومات جديد در باره ي انگيزه هاي اين حادثه ي خونين وجود دارد كه بر اساس آن دگروال گيورگ كلاين در چهارم سپتامبر فرمان حمله را صادر كرده بود. بنابر اين اطلاعات تازه، هدف اين حمله ي هوايي تنها دو تانكر ارتش ربوده شده ي آلمان در قندوز نبوده است، بلكه در قدم اول طالباني بوده ا ست كه در اطراف اين دو تانكر جمع شده بودند. براساس گزارش ناتو كه به وسيله ي رسانه هاي آلماني نقل و قول مي شود، دگروال كلاين فرمان صادر كرده بود كه طالبان ”بايد نابود شوند.”

احزاب مخالف درآلمان در برابر اين اطلاعات جديد با عصبانيت واكنش نشان داده اند‌، اطلاعاتي كه در اين ميان كارل تيودورسو گوتنبرگ، وزير دفاع آلمان نيز آن ها را تاييد كرده است. كلوديا روت، رهبر حزب سبز ها سياست اطلاعاتي حكومت آلمان را ”زيان آور” خوانده گفت:

کلاودیا روت، رهبرحزب سبزهای آلمان

کلاودیا روت، رهبرحزب سبزهای آلمان

"پارلمان، مردم، حوزه ي عامه، همه به وسيله ي حكومت فريب خورده اند. ما به شفافيت، وضاحت‌ضرورت داريم ‌زيرا در اين جا يك پرسش بي اهميت مطرح نيست. شايد در اين جا مهمترين پرسش مطرح است، پرسش مرگ وزندگي. اين مساله نيازمند اعتماد و اعتبار است."

احزاب مخالف انتقاد مي كنند كه وزير دفاع فاقد اين پيش شرط است. او افكار عامه را مايوس ساخته است. اما گوتنبرگ اين اتهامات را رد مي كند. او مي گويد كه احزاب مخالف نيز اجازه دسترسي به گزارش ناشي از نتايج بررسي ناتو را داشته اند، بنابرآن ، آن ها مي توانستند بفهمند كه طالبان نيز مورد هدف حمله ي هوايي قرار داشته اند. گوتنبرگ مي گويد:

"اپوزيسيون نيز دست كم از تاريخ سوم نوامبر اين امكان را داشته است تا گزارش آيساف را مورد مطالعه قرار دهد. اپوزيسيون به آن دانايي دريافت كرده است."

کارل تیودورسو گوتنبرگ، وزیردفاع آلمان

کارل تیودورسو گوتنبرگ، وزیردفاع آلمان

گابريل سيگمار، رهبر حزب سوسيال دموكرات آلمان با واكنش در برابر اين اظهارات گفت كه اين وظيفه ي ا پوزيسيون نيست تا حوزه عامه را در باره ي انگيزه هاي حمله ي هوايي كه به كشته شدن تا ۱۴۰ انسان تمام شد، اطلاع دهد. او خواهان كناره گيري گوتنبرگ‌، وزير دفاع از مقامش شده گفت:

"... آيا واقعيت دارد كه يك تغيير راهبرد ارتش آلمان به آن منجر شده است، تغييري راهبردي كه محتواي آن كشتن هدفمندانه ي رهبران طالبان را، بدون آنكه خطري براي ارتش آلمان و يا فعاليت هاي آن بوده باشد، در بر داشته است؟ ا گر اين درست باشد، پس چه كسي اين تغيير راهبرد را طرح ر يزي كرده است، چه كسي از آن اطلاع داشته است؟"

سياستمداران و حقوق دانان در اين باره بحث مي كنند كه آيا كشتن طالبان به وسيله ماموريت ارتش آلمان در كوهپايه هاي هندوكش با حقوق بين الدول تطابق داشته است يا خير. براساس اظهارات سخنگوي حكومت، قرار است اين پرسش و نظاير آن فردا چهار شنبه شا نزدهم دسامبر در كميسيون تحقيق و بررسي مورد بحث قرار گيرند. اما اين اظهارات براي حوزه عامه دليل قناعت بخش نيست، زيرا كار اين كميسيون سري است.

نیناورکهویزر/مبلغ

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی