رمضان و بلند رفتن قيمتها درقندز | مجله حقوق بشر | DW | 07.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

رمضان و بلند رفتن قيمتها درقندز

درحالي که به ماه رمضان چند روزي باقي مانده است، باشنده گان ولايت قندز ازبلند رفتن قيمتهاي اجناس نگران اند.

باوجود انکشاف خوب زراعت ومالداری قیمت مواد اولیه درقندز بلند است

باوجود انکشاف خوب زراعت ومالداری قیمت مواد اولیه درقندز بلند است

بلند رفتن قيمتهاي مواد اوليه زندگي درمجموع افغانستان عوامل مختلفي دارد. ازجمله وابستگي به واردات ازخارج خود مي تواند درنوسانهاي قيمتها موثرباشد. درپهلوي آن مسدود شدن مکرر راه تورخم به مثابه عمده ترين راه تجارتي به خارج ، به دليل تشديد حملات شورشيان واخيراً تخريب زيرساختها براثر آبخيزيها وسيلابهاي مدهش در ايالت خيبرپختونخوا پاکستان نقش اساسي دارند. مشکل تراشي مقامات واخاذيهاي ماموران مرزي براين معضلات افزوده مي شوند.

قندزيکي ازولايات افغانستان است که درمقياس اين کشور ازسطح انکشاف خوبي برخورداراست. وضع زراعت و يک رشته صنايع معين درقندز، ازهيچ ولايت ديگر بدتر نيست. درچنين مواردي بلند رفتن قيمتها ناگزير موجب نگراني زياد مردم مي شود.

نادرشاه باشنده کندز به صداي آلمان گفت: نرخ همه چيزبالا رفته است. او اضافه کرد: نرخها درحالي بالا رفته است که وضعيت اقتصادي مردم خوب نبوده وبيکاري وفقر بسياري ازآنان را مي آزارد. دولت هم توجه چنداني درين زمينه ندارد.

و مولا گل باشنده يکي ازروستاهاي کندز مي گويد : با نزديک شدن ماه رمضان نرخها بالا رفته اند . فعلا نرخ اجناس درروستاها وشهر تقريبا يکسان است. قيمتي مشکلات زيادي رابراي مردم بوجود مي آورد؛ مخصوصا که کارنيست واکثرمردم فقيرهستند.

درهمين حال شماري ازعمده فروشان مواد خوراکي دليل اصلي بالا رفتن نرخ ها را موانعي مي دانند که پاکستان درمرزها ي بين دو کشوردربرابرتاجران اعمال مي کند.

محمد صابر عمده فروش مواد خوراکي درشهرکندز مي گويدکه اين مشکل راحکومت پاکستان خلق کرده است.

او اضا فه مي کند: درمرزتورخم پوليس پاکستان موترهاي حامل مواد خوراکي را دور مي دهند ( متوقف مي سازند) وازآنها پول مي گيرند. بسيارپول مصرف مي شود. اين امربالاي نرخها تاثيرمي گذارد.

با اين وصف توقع مردم از دولت اينست تا براي رفع اين مشکل چاره اي بينديشد. نادرشاه مي گويد: مردم به زحمت هستند وازطرفي هم رمضان نزديک است. دولت بايد کاري بکند. ما مي خواهيم که ارزاني شود.

دروضعيت کنوني با درنظرداشت اينکه بيشترين قسمت مايحتاج مردم ازنظرمواد خوراکي ازکشورهاي همسايه ايران وپاکستان وارد مي شود، چگونگي عملکرد اين کشورها با بازرگانان افغان اثرات جدي بالي نرخ ها بجا مي گذارد.

ولايت کندزبا آنکه طي سال هاي اخير شاهد يک سلسله پيشرفت ها درعرصه زراعت، مالداري وتاسيس کارخانجات توليد روغن بوده است، اما هنوزهم تا حد زيادي مواد خوراکي مورد نيازخويش را ازبيرون وارد مي کند. بنابرين نحوه معاملات مرزي دربرخورد با بازرگانان مي تواند بروضعيت بازاردرين ولايت اثرگذارباشد.

گزارشگر: محمد صا بريوسفي

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی