رقابت انتخاباتی امریکا و اتهام دامن زدن به مبارزات طبقاتی | آلمان و جهان | DW | 14.02.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

رقابت انتخاباتی امریکا و اتهام دامن زدن به مبارزات طبقاتی

بارک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در طرح اش برای بودجه سال 2013، می خواهد ثروتمندان مالیه بیشتری بپردازند. اما جمهوری خواهان اوباما را متهم می سازند که او با این طرح اش می خواهد به مبارزات طبقاتی دامن بزند.

default

مبارزات انتخاباتی امریکا و اتهام دامن زدن به مبارزات طبقاتی

اوباما با رد اتهام دامن زدن به مبارزات طبقاتی، گفت: «مساله بر سر مبارازت طبقاتی نیست. این طرح که ثروتمندان مالیه بیشتری در مقایسه با افراد کم درآمد بپردازند، بر عقل سلیم استوار است».

بارک اوباما در طرح بودجه اش از میلیونرهای امریکا دست کم این تقاضا را دارد که مالیه 30 درصدی بپردازند. علاوه بر آن به سهولیت هایی که برای مالیه دهی افراد پردرآمد وجود دارد، پایان داده شود. اما طرح بودجه رییس جمهور امریکا، بخش های صحی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد.

اوباما در این باره گفت: «این محدودیت های سختی است که من در وضعیت عادی به آن اقدام نخواهم کرد، اما این ها مطلقاً ضروری هستند».

اوباما در نظر دارد تا در بخش نظامی و سازمان ملی هوانوری و فضایی امریکا (ناسا)، نیز صرفه جویی کند. او می خواهد با سرمایه گذاری میلیاردها دالر، اقتصاد ایالات متحده امریکا را زنده کند. به این منظور باید پول در پروژه های زیرساختی، جاهای جدید اشتغال، نوآوری و آموزش جریان یابد.

اوباما این بخش طرح بودجه اش را با این کلمات توجیه کرد:«ما نمی توانیم در بخش هایی صرفه جویی کنیم که ما را در زمینه رشد کمک می کنند».

اوباما در مجموع برای طرح بودجه سال 2013 میلادی، 3،8 میلیارد دالر در اختیار دارد که به این ترتیب برای اولین بار کسر بودجه زیر یک میلیارد دالر قرار دارد.

اما جمهوری خواهان با این مقدار کسر بودجه راضی نیستند. جان براسو، سناتور جمهوری خواهان از برنامه بودجه اوباما انتقاد کرد: «این طرح نه تنها در همان آغازش مرده است، بلکه حتی از آغاز قرضه های بیشتری برای آینده نیز به وجود می آورد».

دموکرات ها و جمهوری خواهان در سال گذشته نشان دادند که در هیچ مساله ای باهم توافق ندارند، به خصوص در مورد تصویب نهایی بودجه در سال روان. طرح بودجه اوباما برای سال 2013، در هر دو جانب، مساله حساس در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خواهد بود.

ریگوتسو/ مبلغ

ویراستار: فرهمند

آگهی