رفیق شهیر:حملاتي اخيرناشي ازفشارهای زیاد برطالبان است | مصاحبه ها | DW | 29.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

رفیق شهیر:حملاتي اخيرناشي ازفشارهای زیاد برطالبان است

در دورقبلی انتخابات هم تهدیداتی بوده، ولی این در حدی نیست که بخواهد پروسه را درسرا سرافغانستان با ناکامی مواجه کند.

default

با افزایش تحرکات طالبان وحملات آنها به پایتخت، این سوال مطرح می شود که این تهدید ها چقدرجدید به نظرمی رسند وچقدرمی تواندمانعی باشد برای انتخابات این موضوع را با رفیق شهیر، رییس شورای متخصصان هرات به بحث گرفته ایم:

دویچه وله: اوضاع امنیتی فعلی در افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید؟

محمد رفیق شهیر: با تجربه یی که داریم در انتخابات قبلی هم طالبان ادعا می کردند که انتخابات را مختل می سازیم، اما این جنگ روانی وتبلیغاتی بود واینها توانایی این را ندارند حتا حملاتی هم که اخیراً صورت می گیرد به شدت ناشی از این است که فشارها برطالبان زیاداست. من به یقین اطمینان می دهم انشاءالله که به آن حدی که آنها تهدید می کنند مشکلی سد راه انتخابات ایجاد کرده نمی توانند، اگرانتخابات برگزارشود.

دویچه وله : پس پرتاپ دو راکت وحمله برمهمانسرای سازمان ملل متحد را چه توجیه می کنید؟

محمد رفیق شهیر: این کارها همیشه بوده؛ در دورقبلی انتخابات هم تهدیداتی بوده، ولی این در حدی نیست که بخواهد پروسه را درسرا سرافغانستان با ناکامی مواجه کند.

دویچه وله: ولی این حوادث رعب ووحشت ونگرانی برای مردم ایجاد می کند. به نظر شما چه مقداربرای حضورمردم درانتخابات تاثیر گذار خواهد بود؟

محمد رفیق شهیر: مردمی که در افغانستان زندگی می کنند عادت دارند این تهدیدات همیشه بوده، تقریباً نوعی معافیت حاصل کردند ومردم شرکت می کنند.درانتخابات قبلی نیزدراول صبح حضورمردم کمتربود، ولی یک ساعت بعد تعداد زیادی مردم به پای صندوق ها رفتند.

این حوادث همیشه بوده، این حوادث و تهدیدات مانع آن نمی شود که مردم ازپروسه های دموکراتیک ودولت سازی دست بکشند، و درغیر این صورت نوعی موفقیت است برای مخالفان.

مردم اکثراً خواهان تداوم این هستند که افغانستان به طرف ثبات برود ودرآن نظام انتخابی باشد اشتراک می کنند.

دویچه وله: با وجود حضور نیروهای امنیتی بین المللی وافغان برای تامین امنیت حملات درمقرسازمان ملل در کابل چه توجیهی می تواند داشته باشد؟

محمد رفیق شهیر: همیشه سارقان و کسانی که دست به عمل جنایتکارانه می زنند آنها یک گام پیش تراند؛ هر چندنیروهای امنیتی تدابیروقایوی خود را داشته باشند.

ولی ما هنوزاطمینان نداریم که دربین نیروهای امنیتی هم عناصری هستند که با مخالفان همکاری ویا هماهنگی می کنند. واین مشکل است، وزمان می خواهد که دربین این ها هم تصفیه صورت بگیرد.

خب، درکشوری که بحران بوده مخالفان را هم نباید دست کم گرفت. اگر آنها ضعیف می بودند حدود 40 کشور واعضای ناتو وقوای ایتلاف اینجا حضور پیدا نمی کردند، آنها هم قوتی دارند، امکاناتی دارند، استراتژی وبرنا مه هایی دارند واین زمان می خواهد تا این ها محارشوند وامنیت به وجود بیاید. فعلاً هیچ تضمینی وجود ندارد که اینگونه حوادث صورت نگیرد.

دویچه وله: واکنش نیروهای امنیتی برای جلوگیری ازچنین حوادث چگونه باید باشد؟

محمد رفیق شهیر: نیروهای امنیتی درحد امکانات وتوانی که دارند تلاش می کنند اما این بسنده نیست وشکایات بالاست که نیروهای امنیتی ما در حدی نیستندکه اکتفا بکنند برای تامین امنیت درافغانستان کم است. تقاضا شده که هم اردوی ملی زیاد شود وهم پلیس ملی ، این نقطه ضعف است .

زمان می خواهدکه دولت های بین المللی روی تقویه این نیروها توجه بکنندواستراتژی قوی ترهم برای جلوگیری طرح بشود.من فکرمی کنم فشاری که بالای پاکستان آمده که درمراکزی که صدور تروریزم در افغانستان است آن هم تاثیردرآینده برروی تامین امنیت افغانستان می تواند داشته باشد.

محمد رفیق شهیر:آقای شهیربطورکل به نظرشما طالبان توانایی ندارند که بتواننداخلال کلی در انتخابات ایجادکنند؟

محمد رفیق شهیر:دردوره قبلی هم خطرجدی متوجه این جریانها نشد، وحتی حالاوضعیت بهترشده ویک تعدادگروههای مخالف مسلح تسلیم دولت شدندطبعا درسایرولایات هم اگرنیروهای امنیتی تدابیر امنیتی لازمه خودرا بگیرند به کمک نیروهای بین المللی انشاءالله مشکلی بوجود نخواهد امد؛ ولی مشکل اینست که طرف هایی که درمبارزات انتخاباتی هستندشرایط همدیگررابپذیرندتا داکترعبدالله هم بتواند درانتخابات شرکت کنندطالبان دردوره قبلی هم تهدیداتی را کردند وکدام گپ نوی نزدند، این مبارزه یی که هست برای منفعت افغانستان است که ما یک نظام مشروع رادرآینده داشته باشیم و پشتیبانی همه جانبه مردم راداشته باشیم واین زمان می خواهد.

مصاحبه گر: پروانه علیزاده

ویراستار: یاسر