رفعت : لويه جرگه مورد نظرکرزي همان لويه جرگه قانوني نيست | مصاحبه ها | DW | 19.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

رفعت : لويه جرگه مورد نظرکرزي همان لويه جرگه قانوني نيست

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان در سخنراني امروز خود، پس از انجام سوگند وفاداري، يک نکته بسيار پر اهميت را يادآور شد، و آن دعوت لويه جرگۀ عنعنوي براي حل منازعات کشور است.

حامد کرزی بعد ازمراسم ادای سوگند وفاداری طی سخنانی ازضرورت لویه جرگه عنعنوی برای تامین صلح وآشتی سخن گفت

حامد کرزی بعد ازمراسم ادای سوگند وفاداری طی سخنانی ازضرورت لویه جرگه عنعنوی برای تامین صلح وآشتی سخن گفت

اما آيا لويه جرگۀ عنعنوي همان لويه جرگه اي است که در قانون اساسي از آن سخن گفته شده است؟

در مورد اينکه آيا داير کردن اين لويه جرگه، در شرايط کنوني که طالبان هنوز براي مذاکره حاضر نشده اند، ميتواند مؤثر باشد يانه، احمد ضياء رفعت کارشناس امور سياسي و استاد دانشگاه کابل در يک صحبت تلفوني به خبرنگار دويچه وله صداي آلمان گفت: "با آنکه حامد کرزي لويه جرگه را به منظور آشتي ملي عنوان کرد و آشتي ملي را مردم افغانستان استقبال ميکنند، اما لويه جرگۀ عنعنوي از نگاه قانوني با اشکال جدي مواجه است، زيرا اين همان لويه جرگۀ نيست که در قانون اساسي تصريح شده است، پس فيصله هايش هم نميتوانند قابل اعتبار باشند."

احمد ضياء رفعت افزود که در سال آينده انتخابات پارلماني و شورا هاي ولسوالي ها برگزار خواهد شد، و تنها پس از آن ميتوان با داير کردن لويه جرگۀ قانوني در راه يک آشتي ملي تلاش کرد.

احمد ضیا رفعت استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل وکارشناس امور افغانستان لویه جرگه عنعنوی را هموزن لویه جرگه قانونی نمی داند

احمد ضیا رفعت استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل وکارشناس امور افغانستان لویه جرگه عنعنوی را هموزن لویه جرگه قانونی نمی داند

حامد کرزي در سخنراني اش همچنان گفت که نيرو هاي افغانستان تا پنج سال ديگر قادر خواهند بود تأمين امنيت کشور را خود بدوش گيرند. اما کرزي توضيح نداد که براي رسيدن به اين هدف روي کدام پايه ها ميخواهد اتکا کند.

احمد ضياء رفعت اين بخش سخنان کرزي را ابهام آميز خوانده گفت که رئيس جمهور تصريح نکرد که آيا منظورش در عدم موجوديت نيرو هاي بين المللي است، يا خير. رفعت افزود: "اين خوشبينانه خواهد بود که بگوييم نيرو هاي کشور ما پنج سال بعد به تنهايي قادر به تأمين امنيت خواهند بود، اما اگر در کميت و کيفيت نهاد هاي امنيتي توجه صورت بگيرد، در آنصورت اين نيرو ها احتمالاً در بخش هاي عمدۀ افغانستان بتوانند رهبري تأمين امنيت را بدست گيرند."

مصاحبه کننده: صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی