رفتار بد با پناهندگان خردسال در آلمان | افغانستان | DW | 09.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

رفتار بد با پناهندگان خردسال در آلمان

نظر به ارزيابي کارشناسان، نسبت به بسياري از پناهندگان خردسال در آلمان به صورت "وحشتناک"برخورد مي شود. اين خردسالان بدون والدين، سرزمين شان را ترک کرده اند.

پناهندگان افغان دو سه سال در راه هستند تا اين که خود را از طريق بحر مديترانه به آلمان مي رسانند

پناهندگان افغان دو سه سال در راه هستند تا اين که خود را از طريق بحر مديترانه به آلمان مي رسانند

نظر به گزارش "اتحاديه کارشناسان آلمان فدرال در امور پناهندگان خرد سال بدون همراه"، بسياري از اين پناهندگان از افغانستان مي آيند. سوماليا، عراق و کشور هاي افريقاي غربي بعد از آن قرار مي گيرند.

توماس برتولد، کارمند اين اتحاديه و دانشمند علوم فرهنگي وسياست در گفتگو با خبر گزاري آلمان گفت: "سرپرستي ادارات مربوط به نوجوانان پناهنده غالباً روي کاغذ است، اما در عمل اطفال و نوجوانان به پناهگاه هاي مناسب به سن و سال شان راه نمي يابند."

برتولد مي گويد، خردسالان دختر و پسر بعد از ترک کشور هاي شان غالباً بسيار مشتاق آموختن هستند، اما بسياري از آنها از امکانات درسي در مکاتب و نهاد هاي آموزش هاي عملي، محروم مي مانند.

برتولد در فرانکفورت در حاشيه کنفرانسي در باره سرنوشت اطفال و نوجوانان پناهنده گفت، در همه جاهايی که جنگ وبحران وجود دارد، زماني اطفال و نو جوانان مجبور به ترک اين مناطق مي شوند.

تخميناً 8000 تا 10000 پناهنده خردسال در آلمان به سر مي برند. در سال 2009 بيش از 3000 هزار پناهنده خردسال و نوجوان به آلمان آمدند، شمار آنها رو به افزايش است. گفته مي شود که در سال جاري شمار آنها به 3500 تا 4000 مي رسد.

بعضي از اين پناهندگان به کشور هاي بريتانيا و يا ناروي نزد اقارب شان مي روند. حدود 1300 تن آنها درسال گذشته در آلمان تقاضاي پناهندگي کرده و شمار ديگر تقاضاي اجازه اقامت داده اند.

پناهندگان افغان دو سه سال در راه هستند تا اين که خود را از طريق بحر مديترانه به آلمان مي رسانند. برتولد مي گويد: "بسياري از آنها خيلي باشوق هستند و مي خواهند چيزي ياد بگيرند. اگر آنها چانسي داشته باشند، در اين جا امکانات آموزشي بي حدي وجود دارد."

او به عنوان نمونه از يک پسر افغان ياد مي کند که پنج سال قبل به آلمان آمد و بيسواد بود، اما حالا او در قسمت تخينک برق آموزش مي بيند. از ديد برتولد، اين امر بي نظير نيست، بلکه ممکن است.

اين دانشمند علوم فرهنگي و سياست خواهان تغيير در دستور عمل مسايل پناهندگي در آلمان است تا زمينه براي زندگي بهتر و آموزش پناهندگان خردسال و نوجوانان مهيا گردد، خردسالاني که مجبور به ترک کشور هاي جنگ زده اي شان شده اند و روح و روان شان با مشاهده تجارب تلخ و دردناک، نيازمند درمان است.

آژانس خبری آلمان/مبلغویراستار:ملک

آگهی