رشد رسانه ها در ده سال اخیر در افغانستان | گزارش های بازسازی | DW | 23.11.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

رشد رسانه ها در ده سال اخیر در افغانستان

افغانستان در برخی عرصه ها در ده سال گذشته پیشرفت های خوبی داشته است؛ تعدد رسانه های خصوصی یکی از این عرصه های پنداشته می شود.

امروز ما بیش از 30 شبکه تلویزیونی فعال داریم

"امروز ما بیش از 30 شبکه تلویزیونی فعال داریم"

سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان وضعیت موجود رسانه ای در کشور را غنیمتی بزرگ می شمارد. او با لحن شکایت آمیز می گوید، ادعا می شود که جامعه جهانی وحکومت افغانستان در ده سال گذشته کاری نکرده اند، اما از دید او این قضاوت از انصاف به دور است، چون طی این سال ها کارهای زیادی انجام شده است.

وآقای رهین به عنوان نمونه از پیشرفت و تعدد رسانه های خصوصی افغانستان در این رابطه یاد کرده گفت: "امروز ما بیش از 30 شبکه تلویزیونی فعال داریم؛ بیش از سی تلویزیونی که اکثریت شان را تمام جهان می بینند و در هریکی از این رسانه ها به ده ها دختر وپسر جوان کار می کنند وعاید دارند. شما استعداد شان را می بینید من واقعاً قابل اسپند کردن میدانم."

به گفته او افغانستان در هیچگاهی چنین تکثر و تعدد رسانه ای، آزادی و پیشرفت ها در امور رسانه ای را تجربه نکرده است. مسولان در وزارت اطلاعات وفرهنگ می گویند هم اکنون در سراسر افغانستان بیش از 140 رادیو، بیش از 20 روزنامه فعال وده ها مجله، ماهنامه ونشریه های مختلف فعالیت دارند. به قول آنان علاوه بر شبکه های موجود تلویزیونی چندین کانال دیگر در حال راجستر واخذ فریکونسی می باشند، اما کیفیت نشرات هنوز در حد پایین قرار دارد.

شاه حسین مرتضوی، روزنامه نگار درکابل نیز این پیشرفت های رسانه را تایید کرده می گوید: " تاریخ ده ساله افغانستان در کیفیت وکمیت رسانه ها تاریخ بی سابقه بوده است، ما امروز 150 شبکه رادیویی، نزدیک به 50 شبکه تلویزیونی وبیش از صدها عنوان نشریه داریم که در تاریخ مطبوعات افغانستان بی سابقه می باشند. اما رسانه های افغانستان از لحاظ محتوا وبرنامه های آموزشی دچار نواقص هستند."

مسولان می گویند، حکومت افغانستان به کمک جامعه جهانی کار زیادی انجام داده است، اما چون ویرانی ها درافغانستان خیلی زیاد است، به این دلیل کارهای انجام شده کم تر به نظر می آیند.

امین بهراد، کابل
ویراستار:مبلغ


آگهی