″رشد برنامه های بازسازی چشمگیر اما کافی نبوده است″ | گزارش های بازسازی | DW | 28.11.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

"رشد برنامه های بازسازی چشمگیر اما کافی نبوده است"

مقامات حکومت افغانستان به این باور هستند که بازسازی وانکشاف در ده سال اخیر در کشور قابل ملاحظه بوده، اما با در نظر داشت ویرانی ها ومشکلات بی اندازه، کمک های جهانی وبرنامه های تطبیق شده بازسازی به نظر اندک می آیند.

default

چگونگی مجموع مصارف و کمک های مالی

عزیزشمس، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به صدای آلمان گفت: "در مجموع در ده سال گذشته 57 ملیارد دالر مساعدت کشور ها در جهت بازسازی افغانستان به مصرف رسیده اند. البته بخش اعظم این مساعدت ها توسط خود همان کشورها، نهاد ها وموسسات بین المللی به مصرف رسیده است."

به قول آقای شمس به طور کلی از مجموع کمک های جامعه جهانی صرف 20٪ آن توسط حکومت افغانستان مصرف شده است و 80٪ دیگر آن توسط نهادها وکشورهای کمک کننده در بازسازی افغانستان مصرف شده است. او می افزاید، امکان دارد پول های کمک شده از طرق مختلفی از افغانستان خارج شده باشند. تنها مبلغ 4.2 ملیارد دالر از طریق میدان هوایی کابل به شکل غیر قانونی توسط کارمندان ونهاد های بین المللی از افغانستان به خارج انتقال داده شده اند. به گفته او:

"پروژه هایی که توسط کشورهای کمک کننده به قرار دادی های بزرگ داده شدند، قراردادی های بزرگ به قراردادی های کوچک دوم، سوم، چهارم؛ ونمونه های وجود دارند که به قرار دادی پنجم هم داده شده اند. این قراردادی ها در هردست، مفاد خالص خود شان را حساب کردند."

او ادامه می دهد: "عواید داخلی افغانستان طی ده سال گذشته رشد خوبی داشته اند. تمام عواید داخلی افغانستان در سال 2002 صرف 200 ملیون دالر بود، درحالیکه در سال 2010 عواید داخلی افغانستان به 1800 میلیون دالر رسید وامید است که در سال روان این رقم افزایش داشته باشد." به قول او اکنون 62٪ بودجه عادی افغانستان می تواند از طریق عواید داخلی افغانستان تمویل شود.

بازسازی د رعرصه معارف و آموزش

در همین حال بخش معارف افغانستان مدعی است که روند انکشاف معارف در ده سال گذشته سریع وچشم گیر بوده است. امان الله ایمان، سخنگوی وزارت معارف به صدای آلمان گفت:

"ده سال قبل ما در کل کشور 34هزار مکتب داشتیم، امروز ما 14هزار مکتب داریم؛ ده سال پیش ما درکل کشور 22 هزار معلم داشتیم، ولی امروز ما 200 هزارمعلم داریم؛ ده سال پیش ما درکل کشور از 30 میلیون نفوس، فقط یک میلیون دانش آموز داشتیم، ولی امروز 8.3 میلیون شاگرد داریم وسالانه یک میلیون و 43 هزار تن دانش آموز جدید الشمول داریم. ده سال قبل افغانستان فقط چهار دارالمعلمین داشت، درحالیکه امروز 41 دارالمعلمین ویکصد و یک الحاقیه دارالمعلمین داریم."

به گفته سخنگوی وزارت معارف، افغانستان ده سال قبل صرف 1500 تن سواد آموز داشت در حالیکه افغانستان امروز در بیش از 26 هزار کورس سواد آموزی 600 هزارسواد آموز دارد و درده سال گذشته 2.5 میلیون افغان بی سواد، باسواد شده اند و از مجموع دانش آموزان 38٪ آنان را دختران تشکیل می دهند.

با این همه هنوز 700 مکتب افغانستان تعمیر ندارند، 400 هزار دانش آموز در اثر نا امنی ها از رفتن به مکتب محروم مانده اند و 4.5 میلیون طفل افغانستان اصلاً از رفتن به مکتب محروم هستند که 50٪ آنان دختران می باشند.
بازسازی در بخش صحت و بهداشت

مسولان دروزارت صحت مدعی اند که سکتور صحت نیز در ده سال گذشته به انکشافات ودست آوردهای خوبی نایل شده است. به گفته غلام سخی کارگر، سخنگوی وزارت صحت ده سال قبل افغانستان فقط 400 مرکز صحی نیمه فعال داشت، در حالیکه اکنون 2000 مرکزفعال صحی دولتی در سراسر افغانستان مصروف خدمات اساسی وعالی صحی می باشند. او افزود:

"امروز در افغانستان حدود 2000 مرکز و شفاخانه های خصوصی نیز مصروف فعالیت هستند که بیشترین این مراکز در شهرهای بزرگ می باشند. ده سال قبل فقط 9٪ مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی داشتند، در حالیکه هم اکنون 65٪ مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند."

بازسازی در بخش انکشاف دهات و توسعه روستایی

مسولان در وزارت احیا وانکشاف دهات نیز ادعا می کنند که حکومت افغانستان طی ده سال گذشته در بهبود وانکشاف زندگی روستایی دست آوردهای خوبی داشته است. به گفته آنان وزارت احیا وانکشاف دهات در ده سال گذشته برنامه های همبستگی ملی، راه سازی روستایی، رشد وتوسعه ی منطقوی، تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه روستایی، مصونیت اجتماعی وبرنامه های ساحوی را در سراسر افغانستان تطبیق کرده است. و در برنامه های یاد شده بیش از 881 میلون دالر هزینه شده ونزدیک به 22 ملیون تن از این برنامه ها مستفید شده اند.

بازسازی در بخش جاده وراه سازی

همین طور مسولان وزارت فواید عامه افغانستان نیز مدعی هستند که در بخش جاده و راه سازی کار های زیاد انجام شده است. احمدشاه وحید معین این وزارت می گوید: "طی ده سال گذشته 65هزار کیلومتر شاهراه درافغانستان به طور اساسی اسفالت شده و بیش از 12 هزار کیلومتر سرک روستایی جغله اندازی شده است."

به قول او 2.5 میلیارد دالر در برنامه های جاده سازی وراه سازی های روستایی این وزارت به مصرف رسیده اند که ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا، جاپان وشمار دیگر از کشورها تمویل کرده اند. همچنان برنامه تطبیق راه آهن نیز درافغانستان شروع شده است که اولین مرحله این برنامه از بندر حیرتان الی شهرمزار شریف رسیده است.


امین بهراد، کابل
ویراستار:مبلغ


DW.COM

آگهی