رشد اقتصادي آلمان افزايش يافته است | مصاحبه ها | DW | 14.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

رشد اقتصادي آلمان افزايش يافته است

امسال آلمان به تناسب پنج سال گذشته بلند ترين رشد اقتصادي را داشته است.

یکی ازعوامل رشد اقتصادی ایجاد ساختمانهای جدید ومعظم درآلمان است

یکی ازعوامل رشد اقتصادی ایجاد ساختمانهای جدید ومعظم درآلمان است

آمارحکومتي نشان مي دهند که توليدات ناخالص داخلي درربع دوم سال 0.9 % افزايش يافته اند.

اداره آمار فدرال آلمان مي گويدکه سرمايه گذاريهاي داخلي عامل اين رشد اقتصادي بوده اند. درحالي که توسعه صادرات اندکي بطي ترگرديده است. سرمايه گذاريها دربخش ساختمان وتجهيزات مانند تدارک براي مسابقات قهرماني فتبال درماه جون درآلمان ، نقش مهمي دراين رشد اقتصادي دادشته اند.

فکرمي شود درمجموع سال؛ رشد اقتصادي آلمان حدود 2.00% باشد.

آگهی