رسم و رواج اوسترن يا عيد پاک قيام حضرت مسيح | آلمان و جهان | DW | 13.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

رسم و رواج اوسترن يا عيد پاک قيام حضرت مسيح

از عيد پاک قيام مسيح از 1684 سال به اين طرف، در اول ماه تمام، بعد از آغاز بهار جشن گرفته مي شود، يعني ميان 22 ام مارچ و 25 ام اپريل. درست بعد از آن که خرگوش ها در مزرعه ها نمايان مي گردند.

جشن گیری سرور آمیز از عید قیام حضرت مسیح با تخم مرغ

جشن گیری سرور آمیز از عید قیام حضرت مسیح با تخم مرغ

پسر خورد سال تيم نيکلاس در بارۀ عيد اوسترن يا قيام حضرت مسيح مي گويد:

"اصلاً چيزي به نام خرگوش هاي حامل تخم در عيد قيام حضرت مسيح وجود

ندارد. ما عيد قيام مسيح را جشن مي گيريم، زيرا حضرت مسيح در اين روز وفات کرده است و بار ديگر زنده شده است."

روشن است که خر گوش هاي آورنده اي تخم ها وجود ندارند. اما هر طفلي اين را نمي داند که چرا در آلمان و ديگر کشور هاي مسيحي، اين عيد را جشن مي گيرند. نظر به يک همه پرسي، يک نفر از هر 5 نفر آلماني به اهميت اين مهترين عيد مسيحي آگاه نيست. پس نبايد تعجب کرد که خرگوش به عنوان سمبول امروزي براي اين عيد، با قيام حضرت مسيح هيچ رابطه اي ندارد . مسوول رواج اين سمبول نيز فرقۀ مذهبي پروتستان ها هستند. به هرحال ا ين را الويس دورينگ پژوهش گر در امور رسم و رواج ها در شهر بُن، در اثر تحقيقات خود در يافته است. او در اين باره مي گويد:

خر گوش ها در این عید سمبول آورندۀ تخم ها هستند

خر گوش ها در این عید سمبول آورندۀ تخم ها هستند

"اطفال کاتوليکي مي دانند که در عيد پاک مسيح، تخم وجود دارد، زيرا خوردن آن در زمان روزه گيري ممنوع بوده است. اما چگونه اين را به اطفال پروتستان ها توضيح داد؟ اينکه چرا ناگهان اين عيد را با اين قدر تخم مرغ جشن مي گيرند؟"

پس اين پروتستان ها بوده اند که قصۀ خرگوش را ابداع کرده اند، يعني اين خرگوش ها اند که اين قدر تخم هاي زياد را که در زمان روزه انباشته شده اند، به هر خانه اي مي آورند. گذشته از آن خرگوش به عنوان سمبول بار دارشدن اعتبار داشت. اما اين توضيح وجود ندارد که اين حيوان که در زمرۀ حيوانات پستاندار محسوب مي شود، چگونه صاحب تخم شده است.

پروتستان ها در روز يکشنبه از عيد قيام حضرت مسيح با جديت و آرامي تجليل مي کنند، اما از کليسا هاي کاتوليک ها صداي بلند خنده ها به بيرون به گوش مي رسد. قبل از همه در عصر باروک، در پايان قرن هفدهم تا ميانۀ قرن هژدهم، کشيش ها پارسا، سعي مي کردند که به جماعت ديني شان داستان ها را بازگو کنند تا آنان دو باره زنده شدن حضرت مسيح را با خوشي جشن بگيرند.

مخالفان ناتو در مارش اوسترن سال 2009:در این عید تظاهرات برای صلح نیز صورت می گیرد که در آلمان به نام مارش اوسترن یاد می گردد

مخالفان ناتو در مارش اوسترن سال 2009:در این عید تظاهرات برای صلح نیز صورت می گیرد که در آلمان به نام مارش اوسترن یاد می گردد

اما باوجود آن پروتستان ها نمي خواستند با رسم و رواج تخم در اين عيد مخالفت نمايند، زيرا به هر صورت تخم از زمان هاي بسيار به عنوان سمبول براي زندگي نو بوده است و به اين ترتيب اين سمبول براي قيام حضرت مسيح از ميان مردگان نيز موجه به نظر مي آيد.

در طول قرن ها در اطراف تخم، رسم و رواج هاي زياد ديگر نيز اشاعه يافتند: از رنگين کردن تخم و پنهان نمودن تا راه رفتن آن!

از عيد پاک قيام مسيح از 1684 سال به اين طرف، در اول ماه تمام، بعد از آغاز بهار جشن گرفته مي شود، يعني ميان 22 ام مارچ و 25 ام اپريل. درست بعد از آن که خرگوش ها در مزرعه ها نمايان مي گردند.

دَمَشکی/ مبلغ

ویراستار: یاسر

آگهی