رخدادهاي استثنايي حقوق بشري هفته | مجله حقوق بشر | DW | 05.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

رخدادهاي استثنايي حقوق بشري هفته

ازحکم دادگاه حقوق بشراروپا درمخالفت با نصب صليب درمکاتب گرفته ، تا محاکمه آخرين ديکتاتورنظامي ارجنتاين، اعزام يک مقام عاليرتبه امريکا به برما و توسعه روابط اقتصادي اتحادیه اروپا با کيوبا ، دراين هفته اتفاق اقتاده اند.

با وجود آنکه ایتالیا صلیب را یک ارزش وسمبول ملی خود می داند، اما دادگاه حقوق بشر اتحادیه نصب صلیب را درمکاتب ممنوع قرار داد

با وجود آنکه ایتالیا صلیب را یک ارزش وسمبول ملی خود می داند، اما دادگاه حقوق بشر اتحادیه نصب صلیب را درمکاتب ممنوع قرار داد

دادگاه حقوق بشر اروپا عليه نصب صليب درصنفهاي درسي راي داد

دادگاه حقوق بشراروپايي عليه نصب صليب درصنفهاي درسي ايتاليا حکم صادر کرد.

به روز سه شنبه قضات اين دادگاه به يک خانم شاکي ايتاليايي حق دادند که مخالفت او با نصب صليب درصنوف درسي يکي ازمکاتب عامه در ايتاليا به جا بوده است .شوراي دولتي دادگاه عالي اداري ايتاليا درسال 2006 فيصله کرده بود که صليب يک سمبول يا نماد ارزشي ايتاليا شده است. ازاينرو دعوايي که اين خانم ايتاليايي عليه نصب صليب درصنفهاي درسي کرده بود، رد شده بود.

برعکس تصميم محکمه ايتاليايي ، دادگاه حقوق بشراروپايي به اتفاق آرا به سود نظر اين خانم ايتاليايي که مادر دوطفل مکتب رو است فيصله به عمل آورد . قضات تصريح کرده اند که صليب آشکارا يک نماد ديني است. اين نماد ديني مي تواند براي اطفالي که دين ديگر دارند ويا دين ندارند، تاثيراخلال کننده داشته باشد. محکمه براين نظراست که حق اعتقاد نداشتن به يک دين ، شامل آزادي اديان مي باشد. دولت بايد اين حق را بطور خاص رعايت کند.

قضات حکم صادر کرده اند که دولت درتعليم وتربيت خاص بايد جانب بيطرفي اعتقادي را درنظرداشته باشد. صليب که براي اکثريت مردم کاتوليک مذهب ايتاليا يک نماد ديني هست، نمي تواند براي کثرت گرايي درتعليم وتربيت کمک کند. زيرا نصب صليب دريک صنف درسي موجب آن مي شود که حق والدين را براي تربيت اطفال شان مطابق به اعتقادات خود شان محدود مي سازد. همچنان حق اطفال براي داشتن ونداشتن يک اعتقاد پامال مي شود.

ايتالياييها برعکس اين، مدعي اند که مذهب کاتوليک تنها ديني است که درقانون اساسي آن کشور ازآن ذکربه عمل آمده است. ازاينرو صليب يک سمبول يا نماد دولت ايتاليا نيز مي باشد. همچنان ايتاليا مدعي است که نصب صليب درمکاتب عامه بنابر فرمان سالهاي 1924 و 1928 اجازه داده شده است.

تصاویر قربانیان دکتاتوری نظامی درارجنتاین

تصاویر قربانیان دکتاتوری نظامی درارجنتاین

آخرين ديکتاتور نظامي درارجنتين محاکمه مي شود

به روز دوشنبه درارجنتاين محاکمه رينالدو بنيتو بيگنونه آخرين ديکتاتور نظامي اي که بين سالهاي 1976-1983 برآن کشور حکومت کرده است، شروع شد.

بيگونه در 57 موردِ شکنجه کردن ، آدم ربايي خشونتبار و " مفقود الاثر" ساختن مخالفان سياسي حکومت متهم است. علاوه بر بيگنونه ، که 81 سال دارد، پنج جنرال سابق ارتش ويک افسرپوليس محاکمه نيز مي شوند. اين جنايتها دراردوگاه نظامي خوفناک موسوم به " کمپو دو مايو" اتفاق افتاده است. دراين قشله عسکري بزرگترين زندان غيرقانوني ولايت بوينس آيرس وجود داشته است.

پس ازآنکه جنرال ليوپاردو گالتيري رهبر نظامي سابق ارجنتياين به دليل شکست درجنگ جزيره فالکلند عليه بريتانيا ازوظيفه اش کنار رفت، جنرال بيگنونه درسال 1982 رياست دسته نظامي حاکم برارجنتاين را دردست گرفت. درسال 1983 اوقدرت را به راول الفونسين رئيس جمهوري که به صورت آزاد انتخاب شده بود، سپرد.

درجمله متهمان، سانتياگو اومر ريوروس ، قوماندان پيشين قشله عسکري نيز شامل است که قبلاً درماه آگست به دليل راتکاب جنايت به هنگام ديکتاتوري نظامي به حبس عمري محکوم شده است.

درارتباط با اين محاکمه به صدها تماشاچي وشمارزيادي از اعضاي خانواده هاي قربانيان درحالي که تصاوير آنها را بلند مي کردند، حضور بهم رسانده بودند.

بين سالهاي 1976-1983 که برارجنتين حکومت نظامي برقرار بوده است، حدود 30000 انسان مفقود الاثر ويا ازقرار معلوم کشته شده اند. درسال 2003 کانگرس ارجنتين دوقانون معافيت ازجزا را لغو کرد که برمبناي آن تا آن هنگام براي نظامينان معافيت ازجزا را تضمين مي کرد.

بلاخره معین روابط آسیایی شرقی ایالات متحده امریکا برای مذاکره با خانم اونگ سان سو شی ، رهبرمخالفان حکومت برما به رنگون رفت

بلاخره معین روابط آسیایی شرقی ایالات متحده امریکا برای مذاکره با خانم اونگ سان سو شی ، رهبرمخالفان حکومت برما به رنگون رفت

اوباما پس از 14 سال بلند رتبه ترين مقام را براي مذاکره به برما فرستاد

بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا پس از14 سال بلندرتبه ترين مقام را براي مذاکره با حکومت نظامي برما به رنگون فرستاد. کورت کيمپل معين وزارت خارجه براي شرق آ سيا وحوزه بحرالکاهل و سکات مارسل معاون او به روز سه شنبه به "ني پيي دا" مرکز حکومت برما مواصلت کردند.

سفارت امريکا دربرما گفته است که درنظراست اين هيئت با مقامات بلند پايه حکومت نظامي وازجمله با تاين زاين نخست وزيربرما مذاکراتي انجام دهد. همچنان گفته شده است که فکرنمي شود که با تان شوي رئيس حکومت نظامي برما مذاکراتي صورت بگيرد.

مطابق به گزارشيهايي ، بايد اين فرستادگان امريکايي به روز چهارشنبه دوباره به رنگون رفته و با خانم اونگ سان سو شي رهبر مخالفان حکومت برما که درخانه اش زنداني مي باشد، ملاقات کند.

خانم سان سوشي درماه اگست امسال به دليل مذاکره غيرمجاز با يک شهروند امريکايي به 18 ماه حبس ديگر محکوم شده است. گفته شده است که اين ملاقات مخالف با مقررات حبس درمنزل بوده است. نيان وين، يک سخنگوي " ليگ ملي دموکراسي" که خانم اونگ سان سوشي ، برنده جايزه نوبل رياست آن را دارد، گفته است:" ما اين بازديد هيئت امريکايي را به حيث آغاز تماسهاي مستقيم حکومت امريکا وبرما مي دانيم".

درحال حاضر حکومت ايالات متحده امريکا مي کوشد تماسهاي نزديکي با حکومت برما که درحالت يک انزواي بين المللي قرار دارد بوجود آورد. اما واشنگتن تصريح کرده است که کاهش تحريمها عليه حکومت برما وابسته به پيشرفتهايي است که درزمينه هاي دموکراسي وحقوق بشر دربرما به وجود مي آيند.

کمیسار اقتصادی اتحادیه اروپا توسعه روابط اقتصادی با کیوبا را به خیر هردوجانب می شناسد

کمیسار اقتصادی اتحادیه اروپا توسعه روابط اقتصادی با کیوبا را به خیر هردوجانب می شناسد

کميسار اتحاديه اروپا طرفدار روابط اقتصادي با کيوبا است

کارل دو گوخت، کميسار امور انکشافي اتحاديه اروپا ضمن بازديدي ازهاوانا پايتخت کيوبا خواهان توسعه همکاريهاي اقتصادي بين اتحاديه اروپا و کيوبا شده است.

دوگوخت به هنگام افتتاح غرفه اروپايي يک نمايشگاه بين المللي تجارتي درهاوانا پايتخت کيوبا گفته است: " توسعه همکاري دربخشهاي مختلف به سود ما است".

درست پس ازهشت سال ، امسال شرکتهايي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مانند سويدن، بريتانياي کبير وجمهوري چک بازهم دراين نمايشگاه غرفه اي داشتند. کميسار اتحاديه اروپا به رودريگو مالميرکو، وزيرتجارت خارجي وسرمايه گذاريهاي خارجي کيوبا گفته است که " اين يک گام بسيار مثبت درطريق درست است". اتحاديه اروپا براي کيوبا يک سرمايه گذار ويک شريک اقتصادي بسيار مهم است.

دوگوخت کميسار انکشافي اتحاديه اروپا ، قبل ازآنکه ازاين نمايشگاه تجارتي ديدار کند با برونو رودريگويز وزيرخارجه مذاکره کرده بود. وزيرخارجه ازاين " موضع مشترک " اتحاديه اروپا انتقاد کرد که مذاکره با کشور کمونيستي کيوبا را با وضع حقوق بشر درآن کشورمرتبط مي داند. او گفته است که اين يک امر " غيرقابل قبول" است.

اتحاديه اروپا پس ازآنکه به دليل زنداني ساختن 75 تن ازناراضيان کيوبايي همکاريهايش را با آن کشور براي پنج سال قطع کرده بود ،درسال 2008 همکاري با کيوبا را دوباره از سرگرفت .

رسانه ها/ رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر

آگهی