رحيم الله سمندر :همه ازحقايق هراس دارند | مصاحبه ها | DW | 12.09.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

رحيم الله سمندر :همه ازحقايق هراس دارند

رحيم الله سمندر رئيس انجمن آزاد ژورناليستان ضمن گفت وشنود اختصاصي با راديو دويچه ويله – صداي آلمان – ازمشکلات روزافزون خبرنگاران درافغانستان شکايت نمود:

وقتی که آزادی مطبوعات پامال می گردد

وقتی که آزادی مطبوعات پامال می گردد

به گفته سمندرخبرنگاران به مثابه بي پشتيبان ترين بازيگران اجتماعي ، گاه ازجانب دولت وگاهي ازسوي مخالفان دولت مورد تهديد، لت وکوب واهانت قرارمي گيرند.

رحيم الله سمندربا اشاره به مسئووليت خبرنگاران اظهارنمود که تمام جوانب قدرتمند درجامعه ، ازبيان وچاپ حقايق هراس دارند. وي علاوه نمود هرگاه خبرنگاري درمورد حملات نظامي نيروهاي ائتلاف ويا ارتش ملي گزارش مي دهد؛ مورد تهديد مقامات دولتي قرارمي گيردوارگانهاي دولتي کوشش مي نمايند تا براي آنها درتهيه خبرهاي دقيق مزاحمت ومشکلات خلق کنند.

ازسوي ديگر هرگاه يک خبرنگاردرمورد اعمال طالبان گزارش مي دهد، ازسوي طالبان تهديد به مرگ مي گردد.

حال خبرنگاران بلاتکليف مانده اند ونمي دانند که به چه شکل حقايق را به مردم برسانند که باعث رنجش جناحهاي قدرتمند نگردد.

رحيم الله سمندرشکايت ازاين دارد که حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان به جاي اينکه به شکايات خبرنگاران رسيدگي کند، برعکس ايشان را متهم به پخش اخبارضد دولت مي سازد.

سمندردولت افغانستان را به مثابه حامي قانون اساسي متهم به برخورد غيرقانوني با مطبوعات مي سازد ومي گويد که خودش به اين باوررسيده است که مقامات مسئوول درافغانستان هيچ گونه ارزشي به مطبوعات واقعاً آزاد وحقيقت گو قايل نيستند.
آگهی