رحيم الله سمندر: تلا شها براي رهايي گابريل تورسلو ادامه دارد. | مصاحبه ها | DW | 25.10.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

رحيم الله سمندر: تلا شها براي رهايي گابريل تورسلو ادامه دارد.

تقريباً يک هفته مي شود که گابريل تورسلوعکاس وخبرنگارايتاليايي توسط افراد ناشناس به گروگان گرفته شده است.

تاهنوزهویت ربایندگان مشخص نشده است. اما ربایندگان خود را مسلمان ومدافع اسلام معرفی کرده اند

تاهنوزهویت ربایندگان مشخص نشده است. اما ربایندگان خود را مسلمان ومدافع اسلام معرفی کرده اند

ربايندگان دربهاي آزادي آقاي تورسلو خواستارخروج سربازان ايتاليايي اند که درقالب نيروي هاي کمک به حفظ صلح افغانستان درافغانستان اند. همچنان آنها خواهان برگرداندن عبدالرحمن مسلماني که به مسيحيت گرويده است و به ايتاليا پناهنده شده است، مي باشند. ربايندگان پيش ازاين ضرب الاجل براي عملي شدن خواسته هاي شان تعيين کرده بودند واعلام نمودده بودند که درصورت عملي نکردن خواستهاي شان تا سي ميزان خبرنگارمذکوررا خواهند کشت . با آنکه چند روزي اززمان تعيين شده مي گذرد دقيقاً اطلاعاتي ازسرنوشت تورسلو دردست نيست . اما بنا به گفته ي رحيم الله سمندر رييس اتحاديه ژورناليستان آزاد افغانستان گابريل تا کنون ازسلامت برخورداراست . رحيم الله سمندردرگفتگويي با خبرنگاردويچه ويله صداي آلمان گفته است که ؛ طالبان گروگان گرفتن خبرنگارايتاليايي را محکوم نموده اند.

تلاشها براي آزادي تورسلو ادامه دارد . گروهاي مختلف فرهنگي وسياسي به گروگان گرفتن اين خبرنگار را نيزمحکوم نموده خواهان آزادي وي گرديده اند.

ربايندگان درحالي خواهان برگرداندن عبدالرحمن شهروند به مسيحيت گرويده مي باشدکه گابريل تورسلونيزازمدت ها به اسلام گرويده است.

آخرين اطلاعات درمورد تورسلورا درگفتگويي با رحيم الله سمندربشنويد.

آگهی