رای محکمه درمورد پناهندگان افغانستان | مصاحبه ها | DW | 14.02.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

رای محکمه درمورد پناهندگان افغانستان

محکمه اداری ایالت هسن آلمان پس ازغوروبررسی دررابطه به آینده اطفال مهاجرین افغانستان درآلمان ،تصمیمش را اعلام نمود.

16,000 مهاجرافغانستان که دارای اقامت قانونی نیستند در مدت زمان نه چندان دوری آلمان را اجبارا ً ترك خواهندکرد .

16,000 مهاجرافغانستان که دارای اقامت قانونی نیستند در مدت زمان نه چندان دوری آلمان را اجبارا ً ترك خواهندکرد .

محکمه ی اداره ی ایالت هسن به این نتیجه رسیده است که اطفال آنعده ازمهاجرین افغانستان که درآلمان بنابرهمکاری باحزب دموکراتیک خلق افغانستان قبول شده اندحق دارند تا مانند والدین خود اجازه بودباش درآلمان راداشته باشند وازامتیازات قانونی پذیرفته شدگان استفاده نمایند. اما اطفال مهاجر که پدرهایشان بخاطرهمکاری با مجاهدین ومبارزه با رژیم کمونیستی درزمان اشغال، وپس ازآن بخاطرهمکاری با اتحاد شمال ، پذیرفته شده بودند ؛دیگرازامتیازقانونی یک مهاجردرآلمان برخوردارنخواهند بود. محکمه ی یاد شده چنین استدلال می نماید که آنعده ازمهاجرین که ازترس رژیم کمونیستی وطالبان فرار نموده بودند حالا می توانند دوباره به وطنشان برگردند زیرا هیچگونه خطری متوجه آنها نمی باشند .

محکمه دضمن به این نتیجه رسیده است که مهاجرین که بنابرهمکاری با رژیم کمونیستی مورد تهدید قرارگرفته وبه آلمان پناهنده گردیده بودند می توانند بعدازاین هم ازامکانات اقامت دراین کشور مستفید گردند.

جزییات بیشتررا درگفت وگوبا آقای پابست سخنگوی محکمه ی اداری ایالت هسن دربخش صوتی همین صفحه درزیر بشنوید.

آگهی