راه اندازی پروژه مالداری برای زنان در ولسوالی چال ولايت تخار | گزارش های بازسازی | DW | 08.04.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

راه اندازی پروژه مالداری برای زنان در ولسوالی چال ولايت تخار

از جانب رياست امور زنان در تخار برای یک تعداد زنان در ولسوالی چال اين ولايت یک پروژه مالداری راه اندازی شده است. قرار است درآینده در بعضی از ولسوالی های دیگر نیز چنین برنامه هایی را راه اندازی شود.

default

"این پروژه 260 خانواده را تحت پوشش خود قرارمی دهد"

به قول خانم رزم آرا حواش، رییس امور زنان تخار، این پروژه با حمایت مالی "جی آی زید" یا دفتر همکاری های بین المللی کشور آلمان راه اندازی شده است. خانم حواش می گوید:

"این برنامه 260 خانواده را تحت پوشش خود قرارمی دهد که هدف اساسی آن خودکفایی زنان وخانواده های بی بضاعت می باشد واين برنامه می تواند سطح اقتصاد يك خانواده راازطريق فروش محصولات حيوانی بلند ببرد."

رییس امورزنان تخارمی افزاید که آنان درنظردارند تا درآینده در تعدادی از ولسوالی های دیگر نیز چنین برنامه هایی را راه اندازی کنند. او از کار پروژه هایی که قبلاً برای زنان راه اندازی شده بود، اظهار رضایت نموده می گوید:

"ما همچنان باید سطح آگاهی زنانرا بالا ببریم. قبلاً نیز پروژه های مرغداری برای زنان را داشتیم؛ برنامه های مذکورعمدتاً شهرتالقان، مرکز ولایت تخار، ولسوالی های فرخار و بهارک را تحت پوشش خود قراردادند که حدود دوصد خانواده ازآن بهره مند گردیدند و نتایج آن نیزخیلی خوب بود."

درهمین حال زنانی که قبلاً تحت پوشش پروژه های مرغداری در ولایت تخار قرارگرفته اند، می گویند که با استفاده از این پروژه ها توانسته اند به خودکفایی برسند. خانم سيماگل، باشنده روستای خطایان درحومه های شهرتالقان می گوید:

"ابتدا برای ما طریقه مرغداری را یاد دادند و بعد هم پانزده تا مرغ توزیع کردند. با فروش تخم مرغ حالا می توانم مصارف خانواده خود ومخصوصاً هزینه قلم وکتابچه فرزندانم را تامین کنم. از گوشت مرغ نیزاستفاده می کنیم."

به قول مسوولین ریاست امور زنان درولایت تخار پروژه های بازسازی و توانمند سازی نقش مهمی را درتقویت حضور زنان درعرصه های مختلف حیات اجتماعی واقتصادی ایفا کرده است. چنانچه درحال حاضر شماری از زنان درین ولایت قادرشده اند تا به صورت مستقل مایحتاج خود را تامین کنند.

شهرتالقان، محمد صابریوسفی
ویراستار: مبلغ

آگهی