راسموسن: ناتو موفق ترین پیمان در تاریخ است | آلمان و جهان | DW | 15.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

راسموسن: ناتو موفق ترین پیمان در تاریخ است

براي نخستين بار، بعد از گذشت بيش از ده سال، وزراي خارجه و دفاع کشور هاي عضو ناتو به روز پنجشنبه در بروکسل گرد هم آمده اند تا در باره طرح استراتيژيک جديد باهم مشوره کنند.

اندرس فوگ راسموسن، دبير کل ناتو: ناتو موفق ترين پيمان تاريخ است.

اندرس فوگ راسموسن، دبير کل ناتو: "ناتو موفق ترين پيمان تاريخ است."

اندرس فوگ راسموسن، دبير کل ناتو گفت: "ناتو موفق ترين پيمان تاريخ است." او بلافاصله علاوه کرد که بايد نيز همين طور باقي بماند. در اين جهت بايد اين پيمان، يک بار ديگر خود را به صورت تازه سروسامان دهد. او در رابطه با حملات کمپيوتري (هکر ها) گفت که بعد از جنگ سرد و پايان مرحله گذار، زمان يک ناتوي 3.0. فرا رسيده است:

پيماني که مي تواند از 900 مليون شهروند کشور هاي ناتو دفاع کند، عليه تهديد هاي که ما امروز در برابر آنها قرار داريم و در دهه هاي بعدي نيز در برابر آنها قرار خواهيم داشت. و اين تهديد ها کمتر به وسيله حمله يک ارتش با تانک ها از جانب شرق به قلمرو ناتو خواهد بود.

طرح جديد استراتيژيک ناتو، از شماري تهديد هاي جديد، از همه جوانب نام مي برد: به وسيله حملات تروريستي، حملات بر مواد خام و راه هاي مواصلاتي، نيز مثلاً حملات راکتي از ايران و به وسيله حملات هکرها در شبکه هاي کمپيوتر تمام دولت ها.

در اين جا اين سوال پيش مي آيد که آيا مثلاً حملات هکرها تنها مي تواند موردي براي پيمان براي اتخاذ اقدامي باشد؟ آيا يک چنين حمله اي –براساس ماده معروف پنجم قرار داد ناتو- مي تواند به عنوان يک حمله بر اعضاي اين پيمان تلقي شود که به نوبه اش ناتو را وادار کند تا مشترکاً عليه آن حمله متقابل کند؟ راسموسن، دبير کل ناتو اظهار داشت که استراتيژي ناتو نبايد خود را در مورد خاصي مقيد کند:

"نه حملات سايبري بر شبکه کمپيوتري و نه کدام حملات ديگري نمي توانند از پيش به عنوان يک مورد روشن براي ماده پنچم توصيف شوند. اين چيزي است که من مي خواهم آن را ابهام سازنده بنامم و قوت اين ماده نيز در همين جاست."

حکومت آلمان بر اين امر ارزش مي گذارد تا در استراتيژي ناتو مشخص شود که عمليات ناتو بايد به وسيله سازمان ملل متحد مشروعيت يابند و آلمان نيز خواهان روي دست گرفتن اقدامات ديگري در قسمت کاهش سلاح است. گيدو وستروله، وزير خارجه آلمان در اين رابطه گفت:

"ما مي خواهيم که آخرين بقاياي سلاح اتمي که تا هنوز در آلمان مستقر هستند، خارج ساخته شوند، تا به اين وسيله آلمان يک کشور بدون سلاح اتمي شود."

اما اين تقاضاي گيدو وستروله، به اين صورت در سند ناتو درج نخواهد شد. اما به هر صورت ناتو مي خواهد کميسيون خاص خودش را به وجود آورد تا به ويژه خود را مصروف مسايل کاهش سلاح کند.

اندرياس رويتر/مبلغويراستار: ياسر

آگهی