راسموسن: اگر عمل نکنيم، بهاي بيشتري خواهيم پرداخت | افغانستان | DW | 22.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

راسموسن: اگر عمل نکنيم، بهاي بيشتري خواهيم پرداخت

سرمنشي عمومي ناتو ميگويد برعلاوهي 37 هزار نيرويي که به افغانستان اعزام ميشوند،احتمال افزايش نيروهاي ناتو درافغانستان را ردنميکند. راسموسن که به افغانستان سفرکرده است،یک باردیگرحمایت اش را ازمردم افغانستان اعلام نمود.

اندرس فوراسموسن، دبیرکل ناتو

اندرس فوراسموسن، دبیرکل ناتو

اندرس راسموسن، دبیرکل ناتو امروز سه شنبه در يک کفنرانس خبري مشترک با حامد کرزي رييس جمهور کشور درکابل، گفت عمل نکردن در مبارزه با شورشيان و خروج پيش از وقت نيروهاي ناتو از افغانستان، ميتواند بهاي بيشتري از آنچه که حالا ميپردازيم، در پي داشته باشد.

راسموسن که در يک سفر غيرمترقبه وارد افغانستان شده است، گفت: "من به صورت آني تصميم گرفتم که از افغانستان ديدن کنم. بعد از اين که کابينهي جديد را معرفي کرديد، تا ابتدا تعهد ناتو به افغانستان را بيان کنم، و همچنان اين پيام را برسانم که حضور ما در اينجا براي حفاظت از مردم افغانستان، و کمک به شما ميباشد".

همچنان حامد کرزي ابراز اميدواري کرد که همکاريهاي ناتو در افغانستان تا زماني که افغانستان توانايي تامين امنيت را پيدا نمايد، ادامه يابد.

کرزي گفت: "ما اميدوار هستيم که همکاريهاي ناتو به افغانستان مثل هميشه تازماني که افغانستان قابليت قوي و قابل دفاع خاک خود را و امور کشوري را به عهده ميگيرند، اينها همکار ما باشند".

پيشتر باراک اوباما دستور اعزام سي هزار سرباز بيشتر به افغانستان را داد و ديگر کشورهاي عضو ناتو نيز گفتند که هفت هزار سرباز اضافي به افغانستان ميفرستند.

راسموسن گفت که احتمال فرستادن سربازان بيشتر به افغانستان را رد نميکند.

راسموسن گفت: "در مورد تعداد نيروها، بلي من مطمين هستم که افزايش نيروهاي بينالمللي ميتواند وضعيت امنيتي را بهبود ببخشد".

به گفتهي اندرس فو راسموسن، افزايش نيروهاي خارجي ميتواند در کوتاه مدت موثر باشد، اما در درازمدت بايد نيروهاي افغان افزايش يابند و تقويت شوند.

راسموسن که پيشتر به روسيه سفر نموده بود، ميگويد به اين کشور پيشنهاد کرده است که در بخش تجهيزات و آموزش پليس افغانستان سهم بگيرد. زيرا، به گفتهي راسموسن روسيه منافعي در ثبات منطقه و افغانستان دارد.

با اين حال، سرمشني ناتو گفت که تاهنوز تعهد رسمي با روسيه صورت نگرفته و اين نيز جلسهي نهايياش با روسيه نبوده است.

همچنان سرمنشي ناتو گفت که در جنگ افغانستان کشورهاي اسلامي نيز نيرو دارند و از تمام کشورهايي که در اين رابطه همکاري کنند، استقبال ميکنند.

در همين حال، سرمنشي ناتو با حمايت از تعهد حامد کرزي در مبارزه با فساد، در مورد مبارزه با فساد در نهادهاي خارجي گفت: "فکر نميکنم که از تدابيري که در مبارزه با فساد اتخاذ ميکنيم، بايد به صورت عمومي صحبت بکنيم".

حامد کرزي قبلاً گفته بود که حمايت خارجيها از برخي مقامها، باعث افزايش فساد در افغانستان شده است.

طالبان مذاکره کنند تا نيروهاي خارجي بروند

در همين حال، حامد کرزي يکبار ديگر از "طالباني که با گروههاي تروريستي و القاعده ارتباط ندارند"، خواست که به روند مذاکره بپيوندند.

مذاکره با طالبان از برنامههاي اساسي رييس جمهور کرزي در دوم حکومت انتخابياش ميباشد. به اين منظور، وي گفته است که در صد روز اول حکومتاش لويهجرگهاي تشکيل ميدهد و در آن از طالبان نيز دعوت ميشود که به روند صلح بپيوندند. اما طالبان تاهنوز هرگونه مذاکره با دولت را رد کرده، و در واکنش به افزايش نيروها، گفتند که عمليات شان را شدت ميبخشند.

حامد کرزي گفت: "اگر طالبها ميليون بار هم خواستههاي ما را براي صلح رد کنند، باز هم ما ميليونها بار اين خواست خود را تکرار ميکنيم و در مورد شرايط اينها، که تا که نيروهاي خارجي در افغانستان هستند، اينها نميخواهند که به مذاکره حاضر شوند، من برعکساش را ميگويم. اگر اينها ميخواهند که نيروهاي خارجي از افغانستان بروند، بيايند مذاکره کنند، صلح بياورند، باهم يکجاي بنشينيم تا ضرورت اين حالت در کشور نباشد".

سرمنشي عمومي ناتو در حالي به افغانستان سفر ميکند که حامد کرزي کابينهي جديدش را معرفي نموده است و ناتو نيز قبلا از معرفي کابينهي جديد حامد کرزي ابراز خوشبيني کرده بود.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی