رئیس کاریتاس از الحاق خانواده های پناهجویان طرفداری کرد | مهاجرت به اروپا | DW | 16.05.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مهاجرت به اروپا

رئیس کاریتاس از الحاق خانواده های پناهجویان طرفداری کرد

رئیس مؤسسه آلمانی کاریتاس از قوانین محدود آلمانی در مورد الحاق خانواده های پناهجویان انتقاد کرد. به قول وی بحث بر سر پناهجویان باید با دید فراخ به پیش برده شود.

پیتر نیهر رئیس مؤسسه آلمانی کاریتاس، که یک نهاد خیریه مسیحی است، روز دوشنبه (۱۵ می ۲۰۱۷) در شهر آوگسبورگ آلمان گفت که داشتن یک "آینده مشترک" (با خانواده) یک جزء اساسی ادغام موفقانه پناهجویان است. این مقام ارشد کلیسای کاتولیک به این ترتیب در نشست اسقف ها در آوگسبورگ در ایالت بایرن، از الحاق خانواده های پناهجویان پشتیبانی کرد.

نیهر تأکید کرد که کلیسای کاتولیک باید به ویژه در رابطه با موضوع الحاق خانواده های پناهجویان، مقامات مسئول را به گونه ناخوشایندی مخاطب قرار بدهد. او افزون بر آن خواهان "صداقت بیشتر" در بحث بر سر مهاجرت و پناهندگی شد. نیهر گفت: «ادغام یک تفریح روز های تعطیل نیست.» به قول وی بخش سیاست، رسانه ها و جامعه مدنی باید واضح سازند که در مسأله ادغام به اصطلاح هیچ راه حل آسانی وجود ندارد. او همچنان یادآور شد که بحث های آینده در رابطه با پناهجویان باید با یک "دید فراخ و گسترده" به پیش برده شوند. نیهر گفت که همزمان در برابر "بحث و جدل غیر انسانی و ساده سازی غیر منطقی این مشکل" باید مخالفت صورت بگیرد.
رئیس مؤسسه آلمانی کاریتاس اظهار داشت که کمک های مسیحیان به پناهجویان غیر واقعی نبوده و نمایندگان کلیسا ها و کاریتاس تنها حرف نمی‌زنند، بلکه عمل نیز می‌کنند. به قول وی ثبوت این ادعا را در موجودیت مراکز مشورت‌دهی، خدمات اجتماعی برای پناهجویان و مراکز خدمات روانی می‌توان دید.

الکساندر کالبارچیک، مدیر عامل کمیسیون امور مهاجرت در کنفرانس اسقف های آلمان، می‌گوید که دین تنها به هویت شخصی ربط نمی‌گیرد، بلکه برای ادغام نیز است. او می افزاید که ادیان امروز وظیفه دارند تا مفکوره های برابری و همچنان کرامت انسانی را به شیوه سنت خود قابل قبول گردانند.

اولریکه کوستکا مدیر مؤسسه کاریتاس آلمان می گوید که پناهندگان به تماس با مردم متدین و با ایمان بسیار ارزش قایل اند. به قول وی به عنوان نمایندگان کلیسا‌ها نباید تنها به موجودیت کاتولیک ها تمرکز کرد. کوستکا می‌افزاید: «مأموریت ما به عنوان مسیحیان بسیار فراتر است و ما در همه موارد و عرصه ها مسئولیت داریم.»

DW.COM

آگهی