رئیس جمهور افغانستان برای تامین امنیت خبرنگاران فرمان صادر کرد | افغانستان | DW | 31.01.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

رئیس جمهور افغانستان برای تامین امنیت خبرنگاران فرمان صادر کرد

رئیس جمهور افغانستان برای تامین امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران فرمان تازه‌ صادر کرد. این فرمان همکاری نهادهای حکومتی با خبرنگاران را برای دسترسی به معلومات افزایش داده و چهارچوبی برای پیگیری قضایای قتل خبرنگاران ایجاد میکند.

سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که رئیس جمهور به هدف تضمین آزادی بیان و همکاری مناسب با خبرنگاران و رسانه‌ها فرمان تازه‌ای را صادر کرده است.

او افزود که بر بنیاد این فرمان، اصول رهنمای رفتار مناسب با خبرنگاران و رسانه‌ها نیز ترتیب می‌شود. او گفت که همچنین باید یک گزارش مفصل و جامع از همه قضایای قتل خبرنگاران تهیه گردد.

هاشمی گفت که در جلسه‌ای با خبرنگاران فیصله شده است که یک صندوق وجهی برای کمک به خانواده‌های خبرنگاران مقتول ایجاد گردد. قرار است از این صندوق کمکی برای تعلیم و تربیه کودکان خبرنگاران مقتول نیز استفاده شود.

به بیان او، رئیس جمهور در این فرمان خود همه کارمندان دولت را به ارائه به موقع معلومات به خبرنگاران مکلف ساخته است. در این فرمان همچنین واضح ساخته شده است که چه معلوماتی باید محرم نگهداشته شوند.

براساس این فرمان رئیس جمهور افغانستان، تنها وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای مسئولیت رسیدگی به شکایت‌های رسانه‌ای را دارند. لوی سارنوالی زمانی در این قضایا مداخله می‌کند که قضیه رسماً به آن راجع شده باشد.

فدراسیون ژورنالیستان افغانستان از این فرمان رئیس جمهور استقبال کرده و می‌گوید این نخستین باری است که رئیس جمهور با این جدیت در مورد تعقیب قضایای قتل خبرنگاران فرمان صادر می‌کند.

این فرمان در حالی صادر می‌شود که همین روز گذشته محمد زبیر خاکسار، خبرنگار پیشین رادیو تلویزیون ملی افغانستان و مشاور فرهنگی والی ننگرهار از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. هفته گذشته نیز هفت تن از کارمندان تلویزیون طلوع در یک حمله انتحاری در کابل کشته شدند.

DW.COM