رئيس شفاخانه ايتاليايي بازداشت شد | مصاحبه ها | DW | 20.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

رئيس شفاخانه ايتاليايي بازداشت شد

دانيله ماستروگياچومو ژورناليست ايتاليايي که توسط طالبان به گروگان گرفته شده بود آزاد شد.

رومانو پرودی نخست وزیرایتالیا ازآزاد شدن ژورنالیست ایتالیایی درافغانستان تائید نموده است

رومانو پرودی نخست وزیرایتالیا ازآزاد شدن ژورنالیست ایتالیایی درافغانستان تائید نموده است

رومانو پرودي نخست وزيرايتاليا ضمن تائيد اين خبرگفته است که اين ژورناليست لا ريپوبليکا ازوضع خوب صحي برخورداراست .دراين ميان خويشان راننده مقتول ژورناليست ايتاليايي دراطراف شفاخانه ايتاليايي دست به مظاهره زدند.

نيروهاي پليس افغانستان به روز سه شنبه هنگامي که صدها نفرازخويشان سيد آغا دريورمقتول ژورناليست ايتاليايي دراطراف شفاخانه امدادي ايتالياييها درلشکرگاه جهت کسب معلومات درمورد وي اجتماع نموده بودند؛ رحمت الله حنيفي رئيس اين شفاخانه را بازداشت نمودند. شب گذشته را دانيله ماستروگياچومو ژورناليست ايتاليايي درهمين شفاخانه سپري نموده بود. مردم شعارمي دادند که " مرگ بررحمت الله " وتازماني که ژورناليست ايتاليايي نگويد که برسيد آغا چه آمده است ؛ ما نمي گذاريم وي به صوب کابل پروازبکند.

ماسترو گياچومو ژورناليست ايتاليايي اي که درپاکستان به دنيا آمده است ، گزارشگرروزنامه لاريپوبليکا مي باشد.

طالبان گفته اند که ماستروگياچومو را دربرابرآزادي پنج تن ازرهبران طالبان به شمول برادرملا داد الله قوماندان نظامي طالبان رها کرده اند.

کریم رحیمی سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان گفته است ؛ تبادله فرماندهان زندانی طالبان با ماسترو گياچومو خبرنگارایتالیایی یک استثناء بوده وتکرارنخواهدشد.

درمورد پس منظرگرفتاری خبرنگارایتالیایی ودلایل پذیرفتن تبادله وی با اسیران طالبان گفتگوباآقای فهیم دشتی روزنامه نگاروسخنگوی اتحادیه ملی ژورنالیستان را دربخش صوتی بشنوید.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی