رئيس سي آي اِي پيروزي کرزي درانتخابات را محتمل مي داند | افغانستان | DW | 19.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

رئيس سي آي اِي پيروزي کرزي درانتخابات را محتمل مي داند

خبرگزاري فرانسه امروز گزارش کرده است که رئيس " سي آي اِي" ضمن مصاحبه اي به روز جمعه گفته است، احتمال دارد حتا با حذف رايهايي که درآن تقلب صورت گرفته است، درانتخابات رياست جمهوري اخير افغانستان ، حامد کرزي ، برنده شود.

لیون پنیتا رئیس سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا یا سی آی اِی

لیون پنیتا رئیس سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا یا " سی آی اِی"

ليون پنيتا ، رئيس دستگاه استخبارات مرکزي ايالات متحده امريکا " سي آي اِي" به فرستنده امريکايي " صداي امريکا" گفته است:

" من فکر مي کنم که حتا با حذف برخي رايها کرزي هنوز هم کسي باشد که انتخابات را ببرد.

پنيتا افزوده است:

" اين روشن است که درانتخابات يک اندازه فساد وتقلب وجود داشته است... اکنون اين مسئله توسط کميسيوني درنظرگرفته مي شود که رايها را حساب مي کند".

بعد از اظهارات پنيتا، يک سخنگوي دستگاه استخبارات مرکزي ايالات متحده امريکا با تاکيد گفت :پنيتا نتيجه احتمالي اين بن بست سياسي را پيشي بيني کرده است ، نه اينکه کسي را ترجيح داده باشد ويا اينکه موضعگيري کرده باشد وگفته باشد که کرزي دور اول را بصورت منصفانه اي برده است.

جورج ليتل سخنگوي " سي آي اِي" يا دستگاه استخبارات مرکزي ايالات متحده امريکا گفته است: ليون پنيتا" نتايج انتخابات افغانستان را تاييد نکرده است، بلکه او به قسم احتمال، اينکه چه نتيجه خاصي به وجود خواهد آمد، حرف زده است".

حامد کرزی همین حالا بیشتر از درصد لازم آرا برای جلوگیری از دور دوم انتخابات را دارد

حامد کرزی همین حالا بیشتر از درصد لازم آرا برای جلوگیری از دور دوم انتخابات را دارد

درنتايج نهايي موقتي انتخابات رياست جمهوري افغانستان کرزي 54.6% آرا را برده است واين فراتر ازهمان تعداد لازمي مي باشد که براي موفقيت لازم است ومانع دور دوم انتخابات مي شود.

اما ناظران اتحاديه اروپا گفته اند که قريب به يک چهارم همه آرا مي توانند مورد دستکاري وتقلب قرار گرفته باشند، که اکثراين کاربه نفع کرزي صورت گرفته است.

دراين ميان اداره بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا تقاضا کرده است که آرا کاملاً شمارش شوند وهشدار داده است که بي اعتمادي ووضع نامعلومي که به وجود آيد مي تواند تصميم براي اعزام سربازان بيشتر جهت جنگ با افراط گرايان طالب را پيچيده سازد .

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل