رئيس جمهور افغانستان درکنفرانس امنيتي مونشن شرکت کرد | آلمان و جهان | DW | 06.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

رئيس جمهور افغانستان درکنفرانس امنيتي مونشن شرکت کرد

بروز جمعه در شهر مونشن آلمان کنفرانس بين المللي امنيت داير شد. درين کنفرانس تقريباً 300 نمايندۀ ارشد کشور هاي مختلف به شمول حامد کرزي رئيس جمور وزلمي رسول وزيرخارجه افغانستان اشتراک داشتند.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با یانگ جی چی وزیرخارجه چین درحال مصافحه درکنفرانس امنیتی مونشن

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با یانگ جی چی وزیرخارجه چین درحال مصافحه درکنفرانس امنیتی مونشن

ولفگنگ ايشنبرگر سازمانده آلماني اين کنفرانس در سخنراني افتتاحيه اش گفت که آرزومند است روي اين مسايل بحث صورت گيرد که جهان را چگونه ميتوان به يک محل امن مبدل ساخت، چطور ميتوان کرۀ زمين را از خطر سلاح اتمي نجات داد و چگونه ميتوان از خطر تروريسم بين المللي در امان ماند.

ايشنبرگر با اشاره به مسايل افغانستان گفت: تروريزم و کشت مواد مخدر درين کشور امنيت منطقه و جهان را با خطر مواجه ساخته است. او افزود: درين کشور جنگ زده، در برابر دهشت افگني و کشت مواد مخدر، جهان نبايد تنها روي راه هاي حل نظامي تأکيد کند.

ايشنبرگر گفت:

"نبايد تصور خيالي کرد. اين معضله خود بخود حل نميگردد. اما به گمان من بيهوده نيست که تلاش صورت گيرد تا براي طالبان پيشنهاد هاي سياسي شود، براي زارعان خشخاش امکانات بديل داده شود و نه تنها به کسانيکه از صفوف طالبان جدا ميشوند، بلکه براي هزاران زارع، که بجاي گندم ترياک ميکارند، شرايط زنده گي مهيا گردد."

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به هنگام سخنرانی درکنفرانس امنیتی مونشن

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به هنگام سخنرانی درکنفرانس امنیتی مونشن

در چهل و ششمين کنفرانس امنيت در شهر مونشن آلمان حامد کرزي رئيس جمهور و زلمي رسول وزير خارجۀ افغانستان نيز اشتراک داشتند. زلمي رسول طي مصاحبه اي با آژانس خبررساني رويترز گفت: حکومت افغانستان در صدد رشوت دادن به طالبان نيست، تا آنها در بدل آن از جنگ دست بکشند. او افزود که کمک مالي که در کنفرانس لندن به تصويب رسيد، براي فراهم ساختن زمينۀ کار و زنده گي براي کساني است که به دليل مجبوريت ها در کنار طالبان قرار گرفته اند.

رسول يادآور شد شورشياني که در برابر ناتو و حکومت مي جنگند، همه يکسان نيستند و طالبان "يک گروه متجانس" نيست. در بين آنان افراد اجير هم وجود دارند که نه کدام هدف ايولوژيکي دارند و نه وابستگي با گروه هاي تروريستي مانند القاعده.

منوچهر متکی وزیرخارجه ایران ازخطر انتشار افراط گرایی افغانستان به هند و آسیای میانه سخن به میان آورد

منوچهر متکی وزیرخارجه ایران ازخطر انتشار افراط گرایی افغانستان به هند و آسیای میانه سخن به میان آورد

وزير خارجۀ افغانستان افزود: اما درين شکي نيست که در بين طالبان کساني هم وجود دارند که با طالبان پاکستاني و القاعده روابط نزديک دارند. واضح است که چنين افراد در جامعه ادغام نميشوند و امکان آشتي با آنان موجود نيست، ازينرو در برابر آنان بايد جنگيد.

در کنفرانس امنيتي در شهر مونشن آلمان وزراي خارجۀ کشور هاي ايران و چين نيز اشتراک داشتند. ايشنبرگر، سازمانده کنفرانس، با درنظرداشت اشارۀ ايران که گويا در رابطه با برنامۀ مورد مناقشۀ اتمي اش ميخواهد با غرب مذاکره کند، اشتراک منوچهر متکي وزير خارجۀ ايران درين کنفرانس را بسيار پر اهميت خواند. متکي يکبار ديگر تأکيد کرد که کشورش قصد ندارد سلاح اتمي توليد کند، بلکه استفاده از انرژي اتمي در عرصۀ ملکي حق ايران است.

رويتر/ ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی