رئيس جمهور آلمان بدلیل اظهاراتش در رابطه با افغانستان استعفا کرد | آلمان و جهان | DW | 31.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

رئيس جمهور آلمان بدلیل اظهاراتش در رابطه با افغانستان استعفا کرد

هورست کوهلر رئيس جمهور آلمان فدرال به صورت غيرمنتظره اي استعفا کرد. رئيس جمهور آلمان دليل استعفايش را اظهاراتش درمورد عمليات سربازان آلماني درافغانستان خوانده است.

هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان فدرال دلیل استعفایش را اظهاراتش در ارتباط با توظیف سربازان ارتش فدرال درافغانستان خوانده است

هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان فدرال دلیل استعفایش را اظهاراتش در ارتباط با توظیف سربازان ارتش فدرال درافغانستان خوانده است

هورست کوهلر به روز دوشنبه دربرلين گفته است:« من استعفايم را ازپست رياست جمهوري آلمان فدرال اعلام مي کنم ». رئيس جمهور آلمان دليل اين استعفايش را انتقاد از اظهاراتش در ارتباط با عمليات ارتش فدرال آلمان درافغانستان خوانده است.

کوهلر متن کوتاه استعفايش را از مقرکارش درکاخ بيليفيو اعلام کرد. درکنار رئيس جمهور آلمان خانمش ايوا لويزه ايستاده بود. کوهلربه هنگام اعلام استعفايش درچشمانش اشک داشت وآوازش اضطراب آلود بود.

کوهلر گفته است : اين اتهام که وي مخالف با قانون اساسي ازتوظيف ارتش فدرال آلمان براي دفاع ازمنافع اقتصادي دفاع کرده است ، احيتاج به هيچگونه توجيه ندارد. چنين چيزي احترام ضروري دربرابر عالي ترين پست دولتي را ازميان برمي دارد.

کوهلر با اين اظهارش که يک عمليات نظامي مي تواند همچنان درخدمت منافع اقتصادي آلمان باشد، موجب برانگيختن بيزاري شده بود. البته او بعداً گفته بود که دراين رابطه سوء تفاهم صورت گرفته است. اوگفته بود که اين ارزيابي اش درمورد عمليات نظامي ارتش فدرال آلمان درافغانستان نبوده است. سخنگوي او گفته است که منظور او به طور مثال بيشترعمليات عليه دزدان دريايي بوده است.

کوهلر افزوده است که ازتصميمش به ينس بويهرنزن رئيس بوندس رات يا شوراي عالي ايالات آلمان ، اطلاع داده است. بطورموقت اين شخصيت سوسيال دموکرات وظايف مقام رياست جمهوري را به عهده گرفته است.

دي پي آ، اي اف پي/ رسول رحيم

ويراستار: رتبيل شامل آهنگ

آگهی