رئيس اتحاديه سربازان آلمان تجهيزات درشمال افغانستان را کافي نمي داند | افغانستان | DW | 25.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

رئيس اتحاديه سربازان آلمان تجهيزات درشمال افغانستان را کافي نمي داند

رئيس اتحاديه سربازان ارتش فدرال آلمان ازکمبود تجهيزات نظامي قواي آلمان درشمال افغانستان شکايت کرده وگفته است که بدون اکمال اين تجهيزات نمي توان موفق شد

برنهارد گیرتس می گوید خرابی وضع درشمال افغانستان را نیز باید انتظارداشت

برنهارد گیرتس می گوید خرابی وضع درشمال افغانستان را نیز باید انتظارداشت

بر نهارد گيرتس ، رئيس اتحاديه سربازان قواي مسلح آلمان به رک و راست بودن معروف است . اينبار انتقاد وي در رابطه با مأموريت اردوي آلمان در افغانستان لحن بسيار تند داشت. وي گفته است که تجهيزات نظاميان آلمان در افغانستان، از جمله هيلکوپتر، زرهپوش و قواي توپخانه ناکافي اند و نيروهاي 3500 نفري آلمان بدون اين تجهيزات نميتواند مأموريت شان را موفقانه انجام بدهند.

گيرتس ميگويد: "از آنجاييکه خرابي وضع را درشمال افغانستان هم بايد انتظار داشت، عاقلانه خواهد بود که به تعداد نيرو هاي احتياطي افزوده شود . ازينرو من طرفدار آنم که رقم نيرو هاي احتياطي از 330 به 500 سرباز بلند برده شود"

رئيس اتحاديه سربازان ارتش فدرال آلمان انتقاد ميکند که وظايف 3500 سرباز آلماني در افغانستان بيشتر از حد اعظمي مي باشند ، افزون بر آن ارتش آلمان در تابستان امسال تعداد 250 سرباز را در چارچوب نيرو هاي واکنش سريع در اختيار قرار خواهد داد.

همیشه اوضاع به همین منوال باقی نمی ماند وخطرخراب شدن آن وجود دارد

همیشه اوضاع به همین منوال باقی نمی ماند وخطرخراب شدن آن وجود دارد

اما وزرات دفاع آلمان هيچ دليلي نمي بيند که به تعداد قطعات خود در افغانستان از همين حالا بيفزايد. توماس رابه سخنگوي وزرات دفاع آلمان انتقاد برنهارد گيرتس را رد کرده ياد آور شد که فيصله پارلمان آلمان در رابطه با مأموريت نظاميان آلماني در افغانستان تا خزان امسال نافذ است و آنرا به اين ساده گي نميتوان تغيير داد. توماس رابه افزود که وزرات دفاع آلمان علاوه بر آن تا کنفرانس بين المللي در مورد افغانستان، که قرار است در ماه جون در پاريس پايتخت فرانسه برگزار گردد، منتظر ميماند. درين کنفرانس همچنان نماينده گان کشور هايي گردهم مي آيند که قطعات شان بر عکس نيرو هاي آلماني، در جنوب افغانستان مستقرمي باشد.

برنهارد گيرتس جنگ در جنوب افغانستان را يک عمليات قابل تأمل خوانده که به نظر وي عساکر آلماني به هيچوجه نبايد در آن سهيم گردند. به گمان وي نظريه بدست آوردن مناطق جنوبي از طريق نظامي و يا نظريه پيروز شدن در جنگ در برابر تروريزم از طريق نظامي، از واقعيت بسيار بدور بوده و به آن مي ماند که کسي بالاي يک اسب مرده سوارکاري کند.

ارتش فدرال آلمان درافغانستان به هلی کوپتر، زره پوش وقوای توپخانه کافی ضرورت دارد

ارتش فدرال آلمان درافغانستان به هلی کوپتر، زره پوش وقوای توپخانه کافی ضرورت دارد

اما وزرات دفاع آلمان اين مفکوره وي را هم غير موثر مي داند. سخنگوي اين وزرات ميگويد که اين نظر مورد پسند نيرو هاي ائتلاف که در جنوب افغانستان فعاليت ميکنند قرار نميگيرد. بخصوص کسانيکه سربازان شانرا از دست ميدهند ، همچنان خانواده هاييکه فرزندان سرباز شانرا از دست ميدهند ، اين يظر را بسان يک سيلي بعدي به صورت خود مي پندارد.

جدال فعلي بر سر مأموريت نيروهاي آلماني در افغانستان از يکطرف کشمکش ميان وزرات دفاع آلمان و اتحاديه سربازان ارتش فدرال است، که از منافع سربازان دفاع ميکند، و از طرف ديگر نشان ميدهد که موفقيت هاي مأموريت ناتو در افغانستان، که در آن آلمان از جمله کشور هاييست که بيشترين نيرو ها را در اختيار قرار داده است، تا چه حد مورد اختلاف نظر قرار دارد. اين بحثي است که پس از هر سوء قصد در افغانستان دوباره اوج ميگيرد.

آگهی