رئيس آي اس آي – دستگاه استخبارات نظامي پاکستان تبديل شد | مصاحبه ها | DW | 30.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

رئيس آي اس آي – دستگاه استخبارات نظامي پاکستان تبديل شد

ماه ها پس از آنکه ايالات متحده امريکا قابل اعتماد بودن آي اس آي يا دستگاه استخبارات نظامي پاکستان را مورد سوال قرار داد، اين کشور رئيس اين دستگاه را تبديل کرد.

زرداری گفته است : به آی اس آی می پردازیم زیرا مشکل ماست

زرداری گفته است : به آی اس آی می پردازیم زیرا مشکل ماست

دريک اعلاميه نظامي اي که نيمه شب دوشنبه انتشار يافت ازاين تغيير مهم درسطح عالي دستگاه نظامي پاکستان خبر داد.

چنين تغييري ازنزديک درمحافل استخباراتي ايالات متحده امريکا وکشورهاي همسايه ومنطقه مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

اکنون بريد جنرال احمد شجاع پاشا که فرمانده عملياتي ارتش پاکستان بود، جانشين بريد جنرال نديم تاج رئيس قبلي آي اس آي گرديده است.

آي اس آي يا رياست بين الاستخباراتي ارتش پاکستان ، اکثراً به قسم "دولتي دردرون دولت" پاکستان شناخته شده ، کشورهاي همسايه مانند هند وافغانستان وهمچنان سياستمداران غيرنظامي پاکستان که حکومت آنها توسط اين دستگاه به سقوط محکوم شده است، ازاين دستگاه استخباراتي هراس دارند.

هرچند بعد ازحمله تروريستي يازدهم سپتمبر سال 2001 آي اس آي ، به حکومت ايالات متحده امريکا درشکارکردن صدها تن ازاعضاي القاعده درپاکستان کمک کرده است، لاکن، پس ازکشته شدن 58 تن دربمبگداري سفارت هند درکابل ، درايالات متحده امريکا اين بيم وجود دارد که مبادا آي اس آي ، نقش دوگانه اي بازي بکند.

گیلانی نخست وزیر پاکستان می خواست آی اس آی را جز وزارت داخل بسازد ، با مخالفت ارتش رو به رو شد

گیلانی نخست وزیر پاکستان می خواست آی اس آی را جز وزارت داخل بسازد ، با مخالفت ارتش رو به رو شد

نيويارک تايمز گزارش نموده است که پيش ازحمله موشکي سربازان امريکايي برمواضع جنگجويان شورشي طالب والقاعده درداخل قلمروپاکستان، آي اس آي به شورشيان علامت مي دهد.

يک مقام عاليرتبه که نخواسته است ازوي نام برده شود گفته است که : ايالات متحده امريکا به صورت خصوصي ازحکومت غيرنظامي پاکستان که ازعمرش شش ماه مي گذرد ، تقاضا نموده است که کنترول بيشتري بر آي اس آي اعمال بکند.

درماه جولاي يوسف رضا گيلاني نخست وزيرپاکستان بسيار کوشيد تا آي اس آي را درچهارچوب وزارت داخله پاکستان قرارداد، لاکن اين اقدام وي با مخالفتهايي درارتش پاکستان رو به رو شد.

جنرال کياني رئيس ستاد ارتش يا لوي درستيز پاکستان درحالي که طرفدار حکومت غيرنظامي مي باشد ، اما گفته است که کار ارتش به ارتش واگذار شود وحکومت خود به امور دولتي بپردازد.

نيويارک تايمز نوشته است که درهفته گذشته آصف علي زرداري رئيس جمهور پاکستان با مايکل هيدين رئيس سازمان استخبارات مرکزي ايالات متحده امريکا يا " سي آي اي " ملاقات نموده است.

ضمن مصاحبه اي که زرداري با اين روزنامه درروز يکشنبه انتشارداده است گفته است:" به آي اس آي پرداخته مي شود، زيرا اين مشکل ما هست".

کیانی که طرفدار حکومت ملکی است گفته است که کار ارتش را به ارتش بگذارید

کیانی که طرفدار حکومت ملکی است گفته است که کار ارتش را به ارتش بگذارید

زرداري گفته است:" ما مانند مشرف با سگ شکار وبا خرگوش دوش نمي کنيم".

يک مقام امنيتي که نخواسته است ازوي نام گرفته شود گفته است که جنرال پاشا رئيس جديد آي اس آي که درعين زمان قومانداني عمليات عليه افراط گرايان را درمناطق مرزي پاکستان دردست داشته است، تغييرات مهمي را درآي اس آي به وجود مي آورد. وي افزوده است:" دوتن ازروساي قبلاً تبديل شده اند. به زودي تبدلات ديگري انتظار برده مي شود. ازمدتها انتظار مي رفت چنين تغييراتي به وجود آيد."

تاماه اکتوبر سال گذشته، کياني رئيس ستاد ارتش يا لوي درستيز پاکستان شخصاً رئيس آي اس آي بود. کياني ازجمله نه قوماندان عمده درسيزوالي ، چهار نفرشان را تبديل کرده است. بريد جنرال طاهر محمود قوماندان قطعه کوماندوي وي ، به حيث قوماندان قول اردوي بسياربا پرستيژ راول پندي مقررشده است. اين قطعه مسئوول عمليات نظامي درگردونواح اسلام آباد پايتخت پاکستان مي باشد.

مطالب مرتبط

آگهی