دیدگاه های متفاوت درسیاست مهاجران اتحادیه اروپا | آلمان و جهان | DW | 15.01.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

دیدگاه های متفاوت درسیاست مهاجران اتحادیه اروپا

قاچاقبران پیوسته اسلوب های تازه یی برای آوردن انسان ها به اروپا اختراع می کنند. درتازه ترین مورد بازهم صدها پناهجو در عرشه دو«کشتی بدون راننده» مرده اند. اتحادیه اروپا با درماندگی، مناقشه وتنگ نظری واکنش نشان می دهد.

Italien Gallipoli Ankunft Migranten auf Frachter Blue Sky M 31.12.2014

کشتی حامل مهاجران در ساحل گالیپولی ایتالیا

در سال 2014 بیش از 276 هزار نفر به صورت غیر قانونی به اروپا آمده اند. ارقام کمیسیون اروپایی نشان می دهد که این تعداد قریب 140 درصد بیشتر از سال پیشترش است. اکثریت بزرگ این انسان ها از طریق بحیره مدیترانه می آیند. تازه ترین اسلوب آوردن پناهندگان همانطوری که ظالمانه است، تاجرانه نیز می باشد. آن ها کشتی ها قراضه را می خرند، صدها پناهجو را در آن جا می دهند، از هریک آن ها بیش از هزار یورو می گیرند ، در بین راه ملاح یا کاپیتان، کشتی را ترک می گوید و سُکان آن را به سوی ایتالیا عیار می کند. همین اندکی پیش، دو کشتی از این نوع، یعنی "ازادین" و "بلو سکای ام" در حالیکه صدها پناهجو بر عرشه آن بودند، هرگاه توسط محافظان ساحلی ایتالیا متوقف نشده و نجات داده نمی شدند، نزدیک بود به صخره های ساحلی ایتالیا تصادم کنند.

دیگر نظارت موثری وجود ندارد

Lampedusa Triton Patrouillenschiff Viana do Castelo

آژانس کنترول مرزی اتحادیه اروپا«فرانتکس» درحال جستجوی کشتی مهاجران در آبهای مدیترانه

اکنون دیمتریس اوراموپولوس کمیسار داخلی اتحادیه اروپا، ضمن سخنرانی ای در پارلمان اروپا خواهان « اقدامات قاطع و همآهنگ شده» اتحادیه اروپا علیه این نوع جدید آوردن پناهجویان شد. او گفت:« اروپا باید فعال گردد و فرصت را از دست ندهد». در اینجا به خصوص کشورهای عضو مورد سوال قرار می گیرند که چه وقت سیاست پناهجویان مشخص می گردد، زیرا هر کشور عضو در این مورد راه و رسم خودش را دارد. در صورتی که اصلاً اقدامات مشترک وجود داشته باشند، فکر می شود تا حد امکان هزینه کمتری داشته باشد. پس از آنکه در سال گذشته ایتالیا ماموریت اش را با نام "ماری نوستروم" برای نجات عاجل از بحر پایان داد، می بایست جای آن را ماموریت اتحادیه اروپا با نام "تریتون" زیر همآهنگی اداره حفاظت از مرزهای اروپایی یا "فرونتیکس" می گرفت. اما این ماموریت جانشین اصلی نیست. به خصوص ساحه عملیاتی "تریتون" بسیار محدود است و بنابراین کشتی هایی را که پناهجویان را می آورند، تا زمانی که در آب های بین المللی باشند، تقریباً نمی توان مانع گردید.

ترکیه یک چشمش را برکشتی های پناهجویان می بندد

افزون براین، سه سال پس از سرنگونی معمرالقذافی در لیبیا که مهمترین گذرگاه عبور پناهجویان می باشد، دیگر عملاً کدام نظم دولتی وجود ندارد. بنابرین اتحادیه اروپا کدام طرف مذاکره ای ندارد تا مانع حرکت پناهجوان در ساحل جنوبی بحیره مدیترانه گردد. بنابراین جناح "احزاب مردمی" در پارلمان اروپایی از همه اعضای اتحادیه اروپا تقاضا کرده است تا به لیبیا بپردازند. این جناح گفته است که « لیبیا نباید یک سوریه دوم گردد». در آنجا اتحادیه اروپا همراه با شرکای بین المللی اش باید در ایجاد ساختارهای یک دولت کارآ کمک کند. اتحادیه اروپا طبعاً در ترکیه یک طرف مذاکره دارد که برعلاوه این کشور می خواهد داخل اتحادیه اروپا گردد و از این جهت می بایست به طور خاص آماده همکاری باشد. با اینهم، پیوسته شمار بیشتر قایق های پناهجویان و همینطور « کشتی های ارواح» ، مستقیماً از بندرهای ترکیه حرکت می کنند و از قرار معلوم غالباً ادارات ترکی یک چشمش را بر روی این واقعیت می بندد. اتحادیه اروپا انتظار دارد که ترکیه کاری علیه این سفرهای بحری انجام دهد و برای این منظور با مقامات انقره در مذاکره می باشد.

.ترس از آوردن منازعات

Schießerei und Geiselnahme in Pariser Supermarkt 09.01.2014

تروریست های اسلامی مثل حمله کننده های پاریس نیازی به سفرهای دشوارقاچاق ندارند.

از آنحایی که کشورهای همسایه سوریه کاملاً از حضور پناهجویان اشباع شده اند، هرکاری که صورت گیرد، شمار پناهجویان را نمی توان به طور چشمگیری کاهش داد. از این جهت اوراموپولوس کمیسار داخلی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو تقاضا می کند که با توجه به حالت اضطراری نسبت به سوریایی ها برخورد بلند نظرانه داشته باشند. او می گوید:« انسان ها نباید برای پناه جستن در اروپا جان شان را به خطر بیاندازند». با آنکه آمادگی برای قبول پناهجویان در اروپا در گذشته بسیار زیاد نبوده است، با آنهم بسیاری مردم در اروپا با توجه به خشونت اسلامگرایان بسیار مشکوک گردیده اند. برخی از این ترس دارند که مبادا با این پناهجویان افراط گرایان خشونتگرا نیز به اروپا بیایند. در برابر چنین طرز فکری در اتحادیه اروپا، گیانی پیتتلا سوسیال دموکرات ایتالیایی قرار گرفته و می گوید:« تروریست ها به چنین سفری نیاز ندارند. آن ها توسط شبکه های تروریستی تمویل می شوند. آن ها پول دارند».

سفر بی جنجال به آلمان

در اتحادیه اروپا کدام سیاست مدون و جامع برای پناهجویان وجود ندارد. "سیستم دوبلین" که می گوید پناهجو باید به همان کشور اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی بدهد که نخست در خاکش پاک گذاشته است، صرف روی کاغذ باقی مانده است و در عمل ازهم گسسته است. کشور ایتالیا که بیشترین مهاجران در آنجا مواصلت می کنند، با این مهمانان ناخوانده به سبک خودش برخورد می کند، یعنی غالباً اجازه می دهد که پناهجویان به سهولت به سمت شمال به سفر شان ادامه بدهند و به طور مثال به سوی آلمان بیایند. کنترول مرزی در بین کشورهای حوزه شنگنن که متعلق به اتحادیه اروپا می باشند، دیگر اجرا نمی شود.

دیتر رومان، رئیس پولیس آلمان فدرال آلمان در آغاز هفته در روزنامه " فرانکفورتر الگیماینه" انتقاد کرده است که: « درحالی به طور خاص اکنون مسافرت غیر قانونی افراد غیر از اتباع اتحادیه اروپا- که آزادی سفر دارند- از طریق مرزهای امن کشورهای همسایه به جمهوری فدرالی آلمان صورت می گیرد، نمی توان از یک سیستم خوب و کارآی شنگن – دوبلین، سخن به میان آورد». از آمدن یک شخص به ایتالیا تا رسیدن وی به آلمان ، کمتر از سه روز را در بر می گیرد. این یک انتقاد علنی غیر عادی رئیس اداره امور امنیت آلمان بود.

پیوسته تقضاهایی مطرح می شوند که اتحادیه اروپا باید پناهجویان را به طور منصفانه مطابق به تعداد نفوس و قدرت اقتصادی کشورهایی عضوش تقسیم کند. با اینهم اکثر کشورهایی که می بایست شمار بیشتر پناهجویان را بپذیرند، علیه آن موانع ایجاد می کنند. سیستم قدیمی از کار افتاده است، با اینهم سیستم جدیدی هنوز در چشمرس قرار ندارد.

DW.COM

آگهی