1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

مردم در مورد انتخابات پارلمانی چه می گویند؟

اثیر، اکرمی، یوسفی
۱۳۹۷ مهر ۲۸, شنبه

انتخابات پارلمانی از صبح امروز شنبه در ۳۲ ولایت افغانستان آغاز شده است. در ولایت کندز، بلخ و بامیان نیز شمار زیادی از مردم به پای صندوق های رأی رفتند. شماری از رأی دهندگان شرکت مردم در این انتخابات را برای سرنوشت شان ضروری و پر اهمیت خواندند.

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/audio-45967240
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Norwegen Oslo | Thomas West, US-Sonderbeauftragter Afghanistan

توماس وست: جنگ در افغانستان دوباره شعله‌ور خواهد شد

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی