دکتر روسلر، نامزد ریاست حزب دموکرات آزاد آلمان | آلمان و جهان | DW | 06.04.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

دکتر روسلر، نامزد ریاست حزب دموکرات آزاد آلمان

حزب دموکرات آزاد آلمان (اف دي پي)، معروف به حزب ليبرال ها، به فليپ روسلر، به عنوان رهبر جديد حزب اميد بسته است. قرار است او حزب اش را از بحران نجات دهد.

از راست به چپ وستروله، روستلر ولندنر

از راست به چپ وستروله، روستلر ولندنر

داکترفليپ روسلر، اين مرد 38 ساله، در واقع جوان ترين رهبر در تاريخ آن حزب است. او جانشين گيدو وستر وله خواهد شد که بار ديگر خود را نامزد نمي کند.

اين رهبر آينده حزب نمي خواهد سياست حزب را تغيير بدهد، اما در نظر دارد تا بسياري از امور را به صورت بهتر انجام دهد: فليپ روسلر مي خواهد در کنار موضوعات اقتصادي، بر زمينه هاي اجتماعي و حقوق مدني نيز بيشتر تاکيد کند. او در نشست حزبي که ديروز داير شده بود، گفت:

« اعتماد و اعتبار داشتن در رابطه با محتواي مساله به معنايي اين نيست که ما بايد برنامه مان را از نو طرح ريزي کنيم، بلکه از اعتماد برخوردار بودن به معناي اين است که بر اساس قطب نماي ليبرال مان جهت گيري کنيم».

روسلر در حال حاضر وزير امور صحت است، اما او تا هنوز نتواسته است اصلاحات اعلام شده اش را عملي سازد و تا هنوز نيز به عنوان يک شخصيت رهبري ظاهر نشده است؛ با وجود آن اين جوان متاهل از شهر هنوفر آلمان، در حزب اش از محبوبيت زيادي برخوردار است.

تصميم براي انتخاب رويسلر به عنوان رهبر حزب ليبرال ها، بعد از مبارزات قدرت در روز هاي اخير صورت گرفت. کريستيان ليندنر، دبير کل حزب ليبرال ها با تاکيد بر توانايي هاي حزب اش گفت:

« نبايد هيچ کسي از گروه هاي اپوزيسيون باور کند که حزب دموکرات آزاد آلمان ضعيف شده است. ما مصمم هستيم، از ضابطه هاي مان نيرو مي گيريم تا بار ديگر اعتماد به دست آوريم ».

اما اپوزيسيون انتقاد مي کند که با حزب ليبرال ها، آغاز جديد ممکن نيست. مثلاً زيگمار گابريل، رهبر حزب سوسيال دموکرات آلمان گفت:

« حزب دموکرات آزاد آلمان اشتباه بزرگي مرتکب مي شود، اگر فکر کند که اين حزب فقط يک مشکل پرسونل دارد. حزب دموکرات آزاد آلمان در 10تا 15 سال اخير از ديد سياسي خود را تا حد يک حزب بازار آزاد راديکال تنگ و محدود کرده است که ديگر جهت گيري آن براي رفاه همگاني نيست و آقاي روسلر يک نماينده اين نوع سياست است».

در نيمه ماه مي، روسلر به عنوان رهبر جديد حزب انتخاب مي شود.

ماتياس دراي سيگ / حسين مبلغ

ويراستار: رسول رحيم

آگهی