ديويد پتريوس : ايران هم مي تواند در راه حل منطقوي افغانستان شامل باشد | افغانستان | DW | 09.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ديويد پتريوس : ايران هم مي تواند در راه حل منطقوي افغانستان شامل باشد

جنرال ديويدپتريوس، فرمانده ستاد مرکزي ايالات متحده امريکا به روزپنجشنبه گفته است، ازآنجايي که ايران نيز درافغانستان منافع مشترکي دارد مي تواند دريک رهيافت منطقوي براي حل منازعه افغانستان مشارکت داشته باشد.

جنرال دیوید پتریوس فرمانده عملیات امریکا درافغانستان عراق

جنرال دیوید پتریوس فرمانده عملیات امریکا درافغانستان عراق

جنرال ديويد پتريوس که فرماندهي عملياتهاي نظامي درعراق وافغانستان را همزمان دردست دارد، ضمن سخنراني اي درموسسه پژوهشي " بنياد صلح " گفته است: يک راه حل براي منازعه جاري درافغانستان " مستلزم رهيافت منطقوي است که درآن پاکستان، هند ، آسياي ميانه وحتا چين وروسيه ، وشايد همراه با آن ايران دربرخي نقاط مشارکت داشته باشند".

پتريوس همچنان گفته است:" منافع مشترکي بين افغانستان، نيروهاي ائتلاف وايران وجود دارند، اما درعين زمان ، ناگفته پيداست که منافع عظيم درحال منازعه نيز وجود دارند".

پترويوس افزوده است:" من ازاين مسرروم که عناصررهيافت منطقوي را براي دپلوماتها و خط گذاران مشيهاي سياسي واگذارمي شوم ".

بقایای رژيم طالبان که درسال 2001 توسط نيروهاي ائتلاف زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا سرنگون شده اند ، اکنون عليه حکومت حامد کرزي که ازحمايت غرب برخورداراست، شورشگري اي را به راه انداخته اند.

درپهلوي نيروهاي امنيتي افغانستان ، حدود 70000 نيروي بين المللي براي جنگيدن عليه طالبان درافغانستان حضور دارند.پتريوس تاکيد مي کند که درارتباط با اوضاع افغانستان ايران دچاريک نوع منازعه است. به گفته وي، ايران "صاف وساده نمي خواهد افغانستان درقبضه يک نيروي ماوراي بنياد گراي سني افراطي قرارگيرد وازجانب ديگر نمي خواهد مشکل مواد مخدرازاين هم خرابتر گردد".

افغانستان بيش از 90% ترياک جهان را توليد مي کند که بيشترين آن ازولايت هلمند به دست مي آيد ودرهمين منطقه است که گسترده ترين جنگها وجود دارند.صادرات مواد مخدر ازطريق مناطق وسيعي منجمله ايران صورت مي گيرد.

ايالات متحده امريکا که مناسبات دپلوماتيک اش، سي سال پيش با ايران به وخامت گراييده است، تهران را متهم مي سازد که يک برنامه اتومي با اهداف نظامي را دنبال مي کند. ايران اين اتهام را رد مي کند.

با اينهمه باراک اوباما رئيس جمهورمنتخب ايالات متحده امريکا گفته است وي اميدواراست "يک دپلوماسي سخت اما مستقيم " باايران برقراربکند.

پتريوس خاطرنشان کرده است که ايران نيز" مي خواهد شاهد انکشاف تجارت درکشورهمسايه اش باشد".پتريوس اين را اذعان نموده است که مطمئناً برخيها درحکومت ايران وجود دارندکه " تصميم گرفته اند زندگي را چگونه براي نيروهاي ائتلاف و افغانستان تلخ بسازند".

جنرال پتريوس ازضرورت يک ستراتژي بهم پيوسته براي افغانستان وپاکستان سخن به ميان آورده است.وي افزوده است : هردوکشور" به طرق متعدد، دريک معضله واحد درگيراند... را ه پيشرفت درافغانستان ، بدون يک ستراتژي که پاکستان را نيز شامل گرددوبدان کمک بکند ، ناکامل است".

پيتريوس گفته است که راه پيشروي درافغانستان دشواراست. اوعلاوه نموده است:" هيچ چيز درافغانستان سهل وآسان نيست. درحقيقت همه وجوه کار درافغانستان دشواربوده است ودرسال 2009 وسالهاي بعدترازآنهم، چنان خواهد بود".