ديدگاه ها در بارۀ سياست مطبوعاتي چين | آلمان و جهان | DW | 06.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ديدگاه ها در بارۀ سياست مطبوعاتي چين

در مورد سياست مطبوعاتى چين در قبال بازيهاى المپيا كه به جمعۀ آينده با حضور سران دول و حكومات و اشتراك ده ها هزار ورزشكار و خبرنگار افتتاح مي شود، نظريات رجال سياسى و ورزشى از هم متفاوت اند

سانسور صفحات انترنیتی در چین

سانسور صفحات انترنیتی در چین

گونتر نوكى گماشتۀ حكومت آلمان در امور حقوق بشر از كميتۀ بين المللى المپيا تقاضا كرده است که حين مسابقات المپيك در پكن، آزادى بيان را ضمانت كند۰ نوكى گفت: "هر ورزشكارى كه راجع به اوضاع چين اظهار نظر انتقادى كند، بايد از آزادى كامل بهره مند بوده و محفوظ باشد." توكى اين امر را جزء وظايف آي۰او۰سي۰ اينترنيشنل المپيك كوميتى ميداند۰

مسؤول حقوق بشرى حكومت برلين عين ضمانت را براى روزنامه نگاران نيز تقاضا دارد كه نبايد در طرز و پيمانۀ گزارشهاى خود تحت فشار دواير چينى قرار داشته باشند۰ گونتر نوكى كه اکنون در پايتخت چين براى معاينۀ اوضاع در آستانۀ بازي هاي المپيا بسر ميبرد، افزود که در اين قسمت رژيم هاى خود كامه حق تعيين حد و مرز را ندارند۰

و اما ميخاييل ويسپير مسوول كميتۀ المپياى آلمان به اين نظر است که در هر كشور جهان سانسور صفحات اينترنيت معمول است۰ ويسپير با اين گفتارش مي خواهد براى اين چنين پيش آمد هاي از جانب دواير چينى تفاهم ايجاد كند كه حين بازيهاى المپيا صفحات رسانه هاى گروهى بين المللى يي چون بي۰بي۰سي۰، وايس آف اميريكا ، صداى آلمان يا روزنامه هاى بين المللى را در مركز مطبوعاتى المپيا در پيكنگ تحت كنترول و سانسور قرار دهند. گرچه ويسپير در ادعاى خود در تفتيش صفحات اينترنيتى در كشورهاى ديگر حق بجانب است، با آنهم مقايسه اش نادرست و بيجا ميباشد. يك مثال بارز: در آلمان سايتهاى اينترنيتى نازي هاي نوين تحت كنترول قرار دارند، نه بخاطر تفتيش عقايد بذات خود، بلكه براى اينكه اين داره ها مردم را به اعمال جرمى و جنايى دعوت ميكنند و چون كاربرد زور و مبادرت به اعمال جنايت كارانه از جمله تعدى و تجاوز به خارجيان ، اقليت ها و معيوبين جزء لاينفك ماهيت عقيدوى و ايديولوژيك نازي ها را تشكيل ميدهد، نشر عقايد شان تحت سانسور و تعقيب قانوني قرار مي گيرد.

آگهی