ديدگاه هاي اهل نظر درمورد دستگيري رهبران طالبان درپاکستان | مصاحبه ها | DW | 06.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

ديدگاه هاي اهل نظر درمورد دستگيري رهبران طالبان درپاکستان

درحاليکه حکومت افغانستان مذاکره وصلح با طالبان را اساس وسرلوحه ي کارش اعلام کرده است ، ارگان هاي امنيتي پاکستان دستگيري وبازداشت مقام هاي ارشد طالبان واعضاي شوراي کويته را شدت بخشيده است.

سيحون ميگويد« با شناختي که وي از سياست هاي پاکستان دارد، افراد دستگير شده طالبان هيجگاه محاکمه نخواهند شد»

سيحون ميگويد« با شناختي که وي از سياست هاي پاکستان دارد، افراد دستگير شده طالبان هيجگاه محاکمه نخواهند شد»

قبلا ملا برادر، ملا عبدالکبير وشماري ديگر از فرماندهان طالبان در پاکستان بازداشت شده بودند ودر آخرين مورد آغاجان معتصم يک تن از فرماندهان طالبان وداماد ملا محمد عمررهبري طالبان در کراچي پاکستان بدست نيروي هاي امنيتي پاکستان دستگير شد.

تحليل گران سياسي نقطه نظر هاي متفاوتي دارند ولي استاد سيف الدين سيحون؛ استاد دانشگاه کابل وتحليلگر مسايل سياسي واقتصادي منطقه باورمند است که اين اقدام هاي بي نظير پاکستان، مداخله جدي در روند صلح حکومت افغانستان با طالبان بوده واز جهتي ميخواهد نشان دهد که درمسايل تروريزم وطالبان تنها پاکستان است که نقش اصلي را بازي کرده ميتواند.

سيحون توضيح داد:

« پاکستان درمذاکره سياسي طالبان دوباره مطرح کرد که بايد پاکستان در مذاکره با طالبان طرف مشوره نه؛ بلکه طرف معامله ومذاکره باشد، من معتقيد هستم زمانيکه موضع مذاکره به ميان امد انها\{پاکستان\} دست به دستگري زدند، اخلال کردند ونشان دادند که پاکستان است که معامله، مذاکره وبا طالبان صلح کرده ميتواند، نگاه جامعه جهاني را تغيير دادند که دولت افغانستان درميان هيج کاره ي نيست اين ما هستيم که تمويل، تسليح، دستگير ورها ميکنيم».

آقاي سيحون ميگويد« با شناختي که وي از سياست هاي پاکستان دارد، افراد دستگير شده طالبان هيجگاه محاکمه نخواهند شد» زيرا به گفته وي اگر چنين بود چرا افراد دستگير شده را که افغان هستند وجنايت هاي زيادي را درافغانستان مرتکب شده اند به افغانستان تحويل ندادند.

براساس اظهارات وي پاکستان فرماندهان دستگير شده طالب را به دادگاه هاي بين المللي نيز نخواهند داد.

امريکا، افغانستان و پاکستان سه شريک عمده در مبارزه عليه تروريزم بوده وقربانيان اصلي تروريزم هستند، اما از چند ماه به اين طرف وبخصوص از نشست لندن به اين طرف نوعي عدم هماهنگي ميان اين سه شريک عمده در خصوص مبارزه با تروريزم ديده ميشود، آقاي سيحون درهمين رابطه از يک بازي وپروژه اي بزرگ ياد آوري ميکند که امريکا، انگلستان وپاکستان درمنطقه درحال انجام وتطبيق آن هستند.

وي گفت:

« امريکا، انگليس وپاکستان، دريک مبارزه فرساينده وطولاني با طالبان درگير هستند وهيجگاه نميخواهند که با اين موضوع يک برخورد قاطع صورت گيرد وحل گردد، شما ببينيد وقتي نيت جامعه ي جهاني براي حل يک قضيه وجود داشته باشد طوري ديگري برخورد ميکنند. در بالکان، تيمور شرقي وروندا وحتا درعراق نيت واراده وجود داشت حل شدند، اما درافغانستان؛ من معتقد هستم که امريکا، انگليس وپاکستان در امر مبارزه با هراس افگني هيجکدام شان صداقت ندارند».

در همين حال به قول سيحون درپاکستان افراد مورد تعقيب قرار ميگيرند ودستگير ميشوند که عضويت شوراي کويته را دارند وشماري از اعضاي شوراي کويته نسبت به روند صلح نظر مخالفي ندارند. به گفته وي پاکستان به اين خاطر دست به يک چنين اقدام بي نظير زده است که نميخواهد لا اقل درفرصت هاي نزديک طالبان را ازدست دهد . از آنها به حيث يک حربه در کسب اميتاز هاي جهاني استفاده ميکند وهمچنان در پشيبرد استراتيژي اش در افغانستان نيز از طالبان کار ميگيرد.

گزارشگر: امين بهراد

ویراستار: یاسر

آگهی